Klub poslanika SDP BiH

 

 

Glasanja

3. 7. 2024, Nastavak 19. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (glasanje) (Predstavnički dom)
Glasali ZA

Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana br. 3 na Ugovor o finansiranju sklopljen između Bosne i Hercegovine (zajmoprimac), Republike Srpske i Evropske investicione banke (banka) 27. 12. 2016. u Sarajevu i 29. 12. 2016. u Luksemburgu i Banjoj Luci, te izmijenjen 2. 12. 2019. i 30. 6. 2022. (ugovor o finansiranju), (FI BR. 31.526 – SERAPIS BR. 2010-0049) – Bolnice u RS/B, broj: 01,02-21-1-1125/24 od 10. 6. 2024. Prijedlogu zaključka poslanika Nihada Omerovića Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana br. 3 na Ugovor o finansiranju sklopljen između Bosne i Hercegovine (zajmoprimac), Republike Srpske i Evropske investicione banke (banka) 27. 12. 2016. u Sarajevu i 29. 12. 2016. u Luksemburgu i Banjoj Luci, te izmijenjen 2. 12. 2019. i 30. 6. 2022. (ugovor o finansiranju), (FI BR. 31.526 – SERAPIS BR. 2010-0049) – Bolnice u RS/B, broj: 01,02-21-1-1125/24 od 10. 6. 2024. - Prvi krug

Prihvaćen
Glasali ZA

Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju za Interreg VI- B IPA Jadransko-jonskog programa (ADRION) za period 2021-2027. godina, između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH, i Republike Italije, koju predstavlja regija Emilija-Romanja, broj: 01,02-21-1-1103/24 od 3. 6. 2024; - Prvi krug

Prihvaćen
Glasali ZA

Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve za 2023. godinu, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02- 16-1-1094/24 od 30. 5. 2024; Prijedlogu zaključka poslanice Rejhane Dervišević - Prvi krug

Prihvaćen
Glasali ZA

Izvještaj o provedenoj reviziji učinka o temi: „Nabavka aviokarata u institucijama Bosne i Hercegovine“, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01-16-10-1102/24 od 3. 6. 2024; - Ponovljen (Prvi krug)

Prihvaćen
Glasali ZA

Izvještaj o provedenoj reviziji učinka o temi: „Nabavka aviokarata u institucijama Bosne i Hercegovine“, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01-16-10-1102/24 od 3. 6. 2024; Prijedlogu zaključka poslanika Saše Magazinovića - Prvi krug

Prihvaćen
Glasali ZA

Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2023. godinu, broj: 01,02-50-18-936/24 od 13. 5. 2024; - Prvi krug

Prihvaćen
Glasali ZA

Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2023. godinu, broj: 01,02-50-18-936/24 od 13. 5. 2024; Prijedlogu zaključka poslanika Šerifa Špage - Prvi krug

Prihvaćen
Glasali ZA

Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Denisa Zvizdića kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH inicira da Vijeće ministara BiH pristupi izradi Akcionog plana za realizaciju prioriteta 4.g) iz Mišljenja Evropske komisije, koji glasi: „Temeljno unaprijediti institucionalni okvir, uključujući i na ustavnom nivou, kako bi se osiguralo da su svi organi uprave zaduženi za provođenje acquisa zasnovani isključivo na profesionalizmu i da se ukloni pravo veta u procesu donošenja odluka, u skladu sa acquisem“, broj: 01- 50-1-808/24 od 27. 5. 2024; Poslaničkoj inicijativi - Drugi krug

Prihvaćen
Glasali ZA

Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu da se Prijedlog zakona o dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine razmatra po skraćenom postupku, broj: 01,02-02-1-649/24 od 27. 5. 2024; Prijedlogu za skraćeni postupak u drugom krugu - Drugi krug

Prihvaćen
Glasali ZA

Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Zahtjevu poslanika Šemsudina Mehmedovića za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Izbornog zakona Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-749/24 od 27. 5. 2024; Skraćenom postupku u drugom krugu - Drugi krug

Prihvaćen

Razjedinjenost glasanja

SDP BiH
7.15932914046122%
7,16 %
16.3732734598097%
16,37 %
29.7266868545696%
Klub poslanika SDA
SDA
29,73 %