31. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

27. 7. 2022

Stenogram

Dame i gospodo predlažem da zauzmete mjesta da možemo da počnemo da radimo, ako se čujemo. Misliš da se čuje? Kako ne mrda niko. Molim narodne poslanike da zauzmu mjesta, vrijeme je da počnemo sa radom. Čeka se predsjednik najvećeg kluba po broju da zauzme mjesto, a on još lobira, vidjeli smo. Dame i gospodo otvaram 31. sjednicu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH koja počinje himnom. U ime Kolegija srdačan pozdrav svim prisutnim poslanicima i gostima. Odsustvo su pravdali poslanici Enver Bijedić, Nenad Stevandić, Jakov Galić, 37 poslanika učestvuje u radu današnje sjednice. Dobili smo informaciju da predsjedavajući Savjeta ministara neće moći prisustvovati sjednici, tu je njegov zamjenik, dvoje ministara i jedan broj zamjenika ministara. Kao što već znamo u skladu sa članom 167. Poslovnika, prije rasrpave o dnevnom redu, poslanicima će biti omogućeno postavljanje poslaničkih pitanja, a na osnovu člana 168. najave za postavljena poslanička pitanja u usmenoj formi dostavili su sljedeći narodni poslanici: gospodin Mirko Šarović predsjedavajućem Savjeta ministara, gospodin Denis Zvizdić predsjedavajućem Savjeta ministara, Snježana Novaković-Bursać ministarki spoljnih poslova, Branislav Borenović ministru komunikacija i transporta. Najave su u skladu sa članom 168. dostavljene su predsjedavajućem Savjeta ministara i onom članu Savjeta ministara na kog se pitanje odnosi. Podsjećam da je obezbjeđen direktan TV prenos za ovaj dio sjednice, kao što je bilo i u prethodnih 30 sjednica. Možemo početi sa postavljanjem poslaničkih pitanja. Riječ ima gospodin Mirko Šarović, izvolite.

Mirko Šarović

Hvala predsjedavajući. Moje pitanje je trebalo da bude upućeno predsjedavajućem Savjeta ministara, nije danas tu, ali jeste zamjenik, obzirom da neće vjerovatno biti u prilici da odgovori tražiću pismeni izvještaj, a odnosi se na pitanja koja jesu jednim dijelom i iz nadležnosti rada Savjeta ministara BiH, a tiče se predstojeće zime i snabdjevanja sa plinom. Naime, predsjedavajući, član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske prije nekoliko sedmica najavio kao član Predsjedništva da je sa Putinom dogovorio najnižu ili rekao bih cijenu gasa koja se neće povećavati i da je to dobra stvar za BiH i Republiku Srpsku. No, bez obzira na to mi vidimo da stvari ne idu tim putem i da je samo i u ovom poslednjem kvartalu cijena gasa poskupila i u Federaciji, i u Republici Srpskoj prosječno 16, odnosno 23% i potpuno je jasno da je u odnosu juli mjesec prošle godine cijena gasa u BiH veća za 80%, s ovim novim poskupljenjem to znači da ćemo imati duplo veću cijenu gasa nego prije godinu dana. Ako imamo u vidu da je trenutno cijena gasa u Srbiji, na koju možemo da se referiramo, da je za duplo manje nego u BiH postavljam pitanje predsjedavajućem Savjeta ministara – Da li su ove, da li je obaviješten o ovim informacijama da je sa Putinom dogovorena tako niska cijena gasa, ako jeste šta se u tom smislu učinilo i šta se preduzima u gasnom sektoru BiH da se građani zaštite, obzirom na nadolazeću tešku zimu i vjerovatno problem sa snabdjevanjem gasa ne samo u BiH nego i u regionu i u cijeloj Evropi? Evo toliko predsjedavajući i hvala na pažnji i ako može zamjenik da odgovori, ako ne onda da dobijem pismeni odgovor na sledećoj sjednici.

Hvala. Nema predsjedavajućeg Savjeta ministara, nema odgovora. Riječ ima narodni poslanik Denis Zvizdić, izvolite, takođe predsjedavajućem Savjeta ministara.

Hvala najljepša, pozdravljam uvažene kolegice i kolege zastupnike. Moje pitanje je upućeno predsjedavajućem, odnosno Vijeću ministara imajući u vidu činjenicu da je, koliko ja znam, Vijeće ministara praktično jedina vlada u regionu, pa i u Evropi koja nema usvojen program rada za 2022. godinu. Napominjem da je sedmi mjesec 2022. godine pri kraju, da slijedi sezona godišnjih odmora i naravno predizborna kampanja, tako da je vrlo vjerovatno i izvjesno da će proći cijela godina, a da Vijeće ministara neće dobiti svoj program rad, koji bi trebao definirati ključne programske projekte i sve druge aktivnosti Vijeća ministara BiH, odnosno vlade BiH. Jer ako se ne usvoji program rada svima je jasno da se krši odredba člana 29. Zakona o Vijeću ministara koja kaže da predsjedavajući Vijeća ministara u saradnji sa svojim zamjenicima utvrđuje politiku rada Vijeća ministara, a posebno prioritete i dinamiku u radu Vijeća ministara. Krši se i Odluka o godišnjem planiranju rada, načinu praćenja i izvještavanja o radu u institucijama BiH kojom je propisana obaveza usvajanja programa Vijeća ministara do, dakle, 31. decembra prethodne godine za narednu godinu, a mi smo u sedmom mjesecu 2022. godine. Svi znamo, naravno, da je program rada Vijeća ministara tehničko-planski dokument koji se može usvojiti vrlo brzo ako za to postoji politička volja, tako da u tom smislu, da bi znali namjere, ciljeve, programsku, plansku, projektnu orjentaciju Vijeća ministara, očekujem ja, vjerovatno i sve moje kolege u Parlamentu, adekvatnu reakciju usvajanje i prezentiranje programa rada Vijeća ministara za 2022. godinu. Ključno pitanje koje sam želio postaviti predsjedavajućem, koji je odsutan, jeste – Zašto još uvijek nije usvojen program rada Vijeća ministara za 2022. godinu? Hvala.

Hvala. Nema predsjedavajućeg, nema niko drugi mogućnost da odgovori. Riječ ima narodna poslanica Snježana Novaković-Bursać. Izvolite. Pitanje ministru spoljnjih poslova.

Hvala predsjedavajući. Poštovane kolegice i kolege. Moje pitanje je usmjereno ministru vanjskih poslova u Savjetu ministara, gospođi Biseri Turković, a tiče se, odnosno povod za ovo pitanje je skandalozni istup generalnog konzula BiH u Frankfurtu, Višnje Lončar. Pitanje glasi – da li je ambasadorima i konzulima, odnosno diplomatama dozvoljeno da u zemlji prijema iznose svoje lične političke stavove i da se javno obraćaju vlastima zemlje prijema? S obzirom da, evo, pitanje je banalno i svi znamo da nije dozvoljeno, pa ima ono potpitanje svoje – šta je moguće učiniti s pozicije Ministarstva da se na adekvatan način sankcioniše ponašanje generalnog konzula u Frankfurtu koja se usudila da piše otvoreno pitanje vlastima Savezne Republike Njemačke iznoseći, dakle, političke stavove, a bez prethodne instrukcije od strane Predsjedništva? Hvala.

Nema gospođe Turković, ali ima gospodin Brkić, zamjenik ministra. Izvolite.

Josip Brkić

Uvaženi članovi Kolegija, poštovane zastupnice i zastupnici, poštovana zastupnice. Hvala na pitanju. Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima, člankom 3., stavak (1) pod c) i Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji Ministarstva vanjskih poslova jasno je propisano da kontakt sa nadležnom državnom administracijom zemlje primateljice je zaduženo veleposlanstvo u zemlji primateljici. Veleposlanstvo postupa sukladno usuglašenim politikama i stavovima BiH i instrukcijama institucija zaduženih za kreiranje i provođenje vanjske politike. Vezano za djelovanje generalne konzulice u Frankfurtu, sukladno gore navedenom, eklatantno je da je djelovanje generalne konzulice išlo u pravcu zlouporabe položaja i korištenja institucija BiH za osobnu političku promociju i u svrhu same predizborne kampanje kao takve. Također, nediplomatsko ponašanje generalne konzulice ukazuje na djelovanje izvan okvira i grubo krši jasno propisane ovlasti što, između ostalog, i narušava ugled diplomatsko-konzularne mreže BiH. Inače ovo je samo jedna mala slika ukupnog stanja vrlo defragmentirane diplomatskokonzularne mreže BiH koja više funkcionira po političkom naputku, nego prema onom stvarnom i utvrđenom u kontekstu interesa i naputaka tijela koji su zaduženi za kreiranje i provodu vanjske politike BiH. Hvala vam.

Hvala Vama. Komentar, gospođa Snježana Novaković-Bursać. Izvolite.

Hvala zamjeniku ministra. Zamolit ću samo za ovaj drugi dio potpitanja pismenim putem. Zadovoljna sam odgovorom jer je to onako kako je gospodin Brkić rekao, a moj komentar ide u prilog tome da u konkretnom primjeru možda najbolje konkretnim primjerom ilustrovati stav da kakva država, takve diplomate. Pa bih zamolila da ove političke snage koje takve ljude postavljaju, koji na taj način pokušavaju njihove politike da promovišu da ustvari budu svjesni, evo, otprilike načina kako se lijepo, odnosno kako se kvalitetno ruši država. Eto, tako da, molim vas kada budete sljedeći put takve stvari inputirali nekim drugima, ovi čiji je ova kadar, pogotovo im je to specijalnost, da se, evo, prisjete ovog jednog lijepog primjera. Hvala lijepo.