Klub bošnjačkog naroda

 

 

Osnovne informacije

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

FBiH
24%
24
20.3333333333333%
20
25%
Klub hrvatskog naroda
FBiH-HR
25

Prisutnost na glasanjima

FBiH
93.4865900383142%
93 %
92.1072796934866%
92 %
93.4865900383142%
Klub bošnjačkog naroda
FBiH
93 %

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

15. 3. 2024
Džemal Smajić je postavio pitanje na koje mora odgovoriti Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH 15.3.2024..
Džemal Smajić je postavio pitanje na koje mora odgovoriti Agencija za državnu službu BiH 15.3.2024..
Džemal Smajić je postavio pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH, ministar finansija i trezora BiH.
Džemal Smajić je postavio pitanje na koje mora odgovoriti ministar sigurnosti BiH 15.3.2024..
Džemal Smajić je postavio pitanje na koje mora odgovoriti ministar pravde BiH 15.3.2024..
30. 1. 2024
Džemal Smajić je postavio pitanje na koje mora odgovoriti ministar komunikacija i prometa BiH.
29. 1. 2024
Šefik Džaferović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
26. 12. 2023
Dženan Đonlagić je postavio pitanje na koje mora odgovoriti ministar finansija i trezora BiH.
8. 12. 2023
Džemal Smajić je postavio pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
22. 11. 2023
Šefik Džaferović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.