Osnovne informacije

:
: predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke
: novinar
: 63 godina

Aktivnosti tokom mandata

8. 3. 2024
16. 2. 2024

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

5. 9. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar vanjskih poslova BiH.
14. 6. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar sigurnosti BiH.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Zdenko Ćosić
0%
0
0.6%
< 1
2%
Zlatko Miletić
Snježana Novaković – Bursać
2

Prisutnost na glasanjima

Zdenko Ćosić
100%
100 %
92.0211533020379%
92 %
100%
Kemal Ademović
Zdenko Ćosić
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.