Osnovne informacije

: RS
:
: Zastupnik u Predstavničkom domu PS BiH
: Doktor Ekonomskih nauka
: 66 godina

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Nikola Špirić
0%
0
6.93333333333333%
7
18%
Denis Bećirović
Zlatko Miletić
18

Prisutnost na glasanjima

Nikola Špirić
99.7549019607843%
100 %
92.5326797385621%
93 %
100%
Denis Bećirović
100 %