Osnovne informacije

Dobio 7454 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 3
:
: Zastupnik u Predstavničkom domu FBiH
: Doktor ekonomskih nauka
: 50 godina

Aktivnosti tokom mandata

8. 3. 2024
16. 2. 2024

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

26. 12. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar finansija i trezora BiH.
15. 11. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar sigurnosti BiH.
11. 4. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Dženan Đonlagić
1%
1
0.6%
< 1
2%
Zlatko Miletić
Snježana Novaković – Bursać
2

Prisutnost na glasanjima

Dženan Đonlagić
97.2868217054264%
97 %
92.0211533020379%
92 %
100%
Kemal Ademović
Zdenko Ćosić
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.