8.hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

29. 11. 2021

Stenogram

Dame i gospodo, poštovane kolegice i kolege izaslanici, nazočni predstavnici Vijeća ministara BiH, poštovani predstavnici medija srdačno vas pozdravljam i otvaram 8. žurnu sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Sjednici je nazočno 14 izaslanika, od kojih 5 iz bošnjačkog naroda, 4 iz hrvatskog naroda i 5 iz srpskog naroda. Gospodin Bariša Čolak je opravdan, iz opravdanih razloga nije u mogućnosti nazočiti današnjoj sjednici. Za 8. žurnu sjednicu predlažem Dnevni red 1. Usvajanje Zapisnika 7. žurne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH; 2. Zahtjev pet izaslanika u Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH za sazivanje hitne sjednice/žurne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Ovo je usuglašeni dnevni red. Javlja li se netko za riječ, ima li izmjena i dopuna dnevnog reda? Kako se niko ne javlja za riječ sukladno našem Poslovniku dnevni red se smatra usvojenim i o njemu se ne glasuje u skladu sa člankom 62. Poslovnika Doma naroda. Prelazimo na prvu točku dnevnog reda, Ad. 1. Usvajanje Zapisnika 7. žurne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

Otvaram raspravu. Da li se netko javlja za riječ? Nema prijavljenih, ne vidim ni interes za raspravu. Glasujemo o Zapisniku 7. žurne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja.

Možemo li ponoviti.

Hvala vam. Zahtjev za, molim vas ponovite proceduru glasovanja. Isprika, e sad molim vas glasujte. Hvala vam. Konstatiramo da imamo od nazočnih 13 koji su pristupili glasovanju – za 9, protiv niko, suzdržana 4. Federacija BiH – 9 za, niko protiv i suzdržan. Republika Srpska – niko za, niko protiv, 4 suzdržana. Postoji opća većina, a ne postoji entitetska većina. Hoćemo odmah usuglasiti se ili ...

Idemo u drugi krug izjašnjavanja. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Hvala. Nazočno 13, pristupilo glasovanju točnije 13 – za 9, protiv niko, suzdržana 4. Iz Federacije BiH – 9 za, protiv niko, suzdržan niko. Republika Srpska – niko za i protiv, 4 suzdržana. Postoji opća i entitetska većina. Konstatiram da je usvojen Zapisnik 7. žurne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Hvala vam lijepo. Prelazimo na drugu točku današnjeg dnevnog reda, Ad. 2. Zahtjev pet izaslanika u Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH za sazivanje žurne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

Dobili ste Zahtjev pet izaslanika u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH kolega Denisa Bećirovića, Zlataka Miletića, Amira Fazlića, Muniba Jusufovića i Asima Sarajlića za sazivanje žurne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH s prijedlogom da se kao točka dnevnog reda razmatra Informacija Kolegija Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH o razlozima blokade rada najvišeg zakonodavnog tijela države BiH, s posebnim osvrtom na obrazloženje pravne osnove za blokiranje rada ovog državnog tijela vlasti. Riječ dajem podnositelju Zahtjeva. Izvolite, u ime podnositelja Zahtjeva kolega Bećirović.

... želim podcrtati da sam početkom oktobra uputio javni poziv u to vrijeme gospodinu Izetbegoviću kao predsjedavajućem Doma naroda da

Uključeno je. Da sazove sjednicu Doma naroda. Početkom novembra mjeseca, s obzirom da je došlo do rotacije na čelu Doma naroda, sličan zahtjev uputio sam i prema gospodinu Čoviću da sazove sjednicu Doma naroda u skladu sa odredbama Poslovnika o radu Doma naroda. Kako nije i dalje došlo do sazivanja sjednice Doma naroda obavio sam niz razgovora i nas pet delegata, odnosno 1/3 delegata u Domu naroda, u skladu sa Poslovnikom podnijeli smo Zahtjev za održavanje hitne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Danas ovdje želim vrlo jasno reći Dejtonski mirovni sporazum nijednim aneksom i nijednom odredbom nije predvidio da može doći do blokade najvišeg zakonodavnog organa BiH. Ustav BiH takođe ne predviđa takvu mogućnost, naš Poslovnik o radu Doma naroda vrlo jasno propisuje da moramo imati sjednice najmanje jednom mjesečno, na koncu imamo i Etički kodeks o ponašanju poslanika i delegata koji takođe nalaže od nas da se ponašamo u skladu sa važećim pravnim aktima i da izvršavamo svoje dužnosti. Zbog toga smo pokrenuli ovu inicijativu i predložili da danas imamo hitnu sjednicu sa tačkom koju smo naslovili kao – Informacija Kolegija Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH o razlozima blokade najvišeg zakonodavnog organa BiH s posebnim osvrtom na pravni osnov blokiranja ovog najvišeg pravnog organa. E sada sam dužan da kažem zašto baš pravni osnov. Nas kao inicijatore i potpisnike ovog Zahtjeva za održavanje hitne sjednice ne zanimaju subjektivne političke procjene i ocjene bilo koga, nas tačno interesira sada taj pravni aspekt – koji je to pravni akt u ovoj zemlji na bazi kojeg je moguće blokirati najviši zakonodavni organ države BiH? Mi potpisnici ove, ovog Zahtjeva, domaća javnost, međunarodna javnost, svi traže konkretan odgovor na to pitanje. Mislim da je danas ipak sazivanjem ove sjednice i dolaskom na ovu sjednicu upućen jedan pozitivan signal. Došli smo ovdje u Parlamentarnu skupštinu, u Dom naroda, kao realan čovjek ne mislim da danas možemo sve riješiti, ali uz dobru volju i uz poštivanje, a to posebno podcrtavam, načela ustavnosti i zakonitosti svi problemi u ovoj zamlji, kao i u svakoj drugoj zemlji, mogu biti riješen. Jako je važno da se pridržavamo načela ustavnosti i zakonitosti. Nama delegatima u Domu naroda, posebno Kolegiju Doma naroda bilo bi jako značajno ako se počnemo pridržavati Poslovnika o radu Doma naroda. Ja sam u pripremi ove sjednice napravio jednu analizu ovog Poslovnika. Dame i gospodo od kraja jula do danas direktno je prekršeno 16 članova Poslovnika o radu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, precizno član 3, član 8, član 9, član 11, član 13, član 18, član 19, član 23, član 55, 56, 86, 93, 155, 156, 157, 160. i član 170. Od Dejtona do danas nikada se to nije dogodilo u zgradi Parlamentarne skupštine BiH da na ovakav način bude prekršen toliki broj članova Poslovnika. To nije dobra poruka i danas je prilika da iz te stranputice na neki način izađemo i da se vratimo u okvire ustavnosti i zakonitosti. Kada govorim o tome želim vrlo jasno danas podsjetiti upravo na naš obavezujući Poslovnik o radu. Član 8. stav (1) – delegat ima prava i dužnosti utvrđene Ustavom, zakonom, odlukom, Kodeksom ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH. Ovo je jako važno podvući. Zatim stav (2) istog člana – delegat ima pravo i dužnosti prisustvovati sjednici Doma i sjednici komisija. Kao što vidite iz Poslovnika delegati nemaju samo prava imaju dužnosti, a kao prva dužnost navedena je i dužnost prisustvovanja na sjednicama. Član 11. Prava i dužnosti delegata, stav (2) – delegat je dužan baviti se pitanjima od političkog i javnog interesa. Član 11. stav (3) – prava i dužnosti iz stava (1) i (2) ovog člana delegat ostvaruje u Parlamentarnoj skupštini BiH. Gospodo u Kolegiju Doma naroda, shodno nadležnostima Kolegija vi ste također dužni da osigurate da poslanici mogu obavljati svoje dužnosti u skladu sa Ustavom i sa Poslovnikom i te dužnosti da obavljaju, između ostalog i prije svega, na sjednicama Doma naroda. Zato je danas prilika da čujemo odgovor Kolegija Doma naroda na konkretno pitanje, na pitanje – koji je pravni osnov blokade najvišeg zakonodavnog organa? Trebamo dobiti odgovor na to pitanje. Naravno, ponavljam, danas je i prilika da ne samo dalje uznemiravamo sve građane i narode u BiH, već da napokon ljudima pošaljemo i pozitivne poruke. Pozitivna je poruka da smo se svi ovdje danas vratili u legalne organe države BiH, da pokažemo spremnost na dijalog, na rad u legalnim organima i da raspravljamo i odlučujemo o onim stvarima za koje smo nadležni. Stoga bi osim Kolegija, koji treba da nam odgovori na ova pitanja, zamolio i sve druge da zaista pokušamo uputiti i pozitivne poruke cjelokupnoj bosanskohercegovačkoj javnosti. Ljudi očekuju mir i sigurnost, jer su uveliko uznemireni sa događanjima posljednjih mjeseci. Jasno mi je da ovdje mogu se uputiti brojne poruke koje dalje mogu komplikovati situaciju u BiH, ali evo i u svoje ime vjerujem, vjerujem u ime svih pet potpisnika ovog Zahtjeva za hitnu sjednicu pozivam vas da zaista počnemo obavljati svoje dužnosti na način predviđen pravnim aktima ove zemlje.

Hvala. Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? Kolega Izetbegović, izvolite.

Dakle, gospodin, kolega Bećirović je pitao Kolegij – koji su pravni osnovi za blokadu, ovaj, kojoj svjedočimo? Nema ih, ja mislim da nema nikakvih drugih osnova za ovo što trenutačno živimo, dakle, niti pravnih, niti političkih, niti razumskih i mislim da je jedini način da ovakve stvari više ne doživljavamo. Propisima stvari regulisati, primati plaću za to da se ne dolazi na posao i da se nanosi šteta i svakom građaninu ove zemlje je zaista neodgovorno, jer mislim da su štete ogromne tvrdoglavih, inat plitika, štete se mogu mjeriti u milijardama maraka, u stotinama hiljada iseljenih ljudi i bojim se da ćemo za desetak godina, ako se ovako nastavi, se čuditi šta se radilo u ovoj zemlji neke tamo 2020, 2021. godine, kada je zemlja gubila svoju biološku supstancu i kada su mladi, zdravi ljudi odlazili i tamo neke 2030. se pitati ko će nam zaraditi penziju. Tako da ja, prije svega, apelujem na ljude, na političare da budu odgovorni, razumni, nema razloga za ovo što sada živimo zaista. Dakle, vrijeme je da se okrenemo budućnosti, da prestanemo da gledamo unazad, da što više pričamo o onome što nas vodi naprijed, što manje o onome o čemu se ne slažemo, o prošlosti se složit nećemo, ali ako smo odgovorni i pametni ljudi trebali bi se složiti o budućnosti ove zemlje. Eto toliko, ovaj, Denise u mom odgovoru.