9. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

24. 7. 2023

Stenogram

Uvažene dame i gospodo zastupnici, poštovani predstavnici Vijeća ministara BiH, poštovani gosti, predstavnici medija, otvaram 9. sjednicu Predstavničkog doma Paralamentarne skupštine BiH, himna države Bosne i Hercegovine. Srdačno pozdravljam još jednom sve prisutne zastupnike, članove Vijeća ministara i uvažene goste. Iz Ureda predsjedavajuće Vijeća ministara BiH dostavljeno je obaviještenje da predsjedavajuća Krišto nije u mogućnosti da prisustvuje sjednici zbog ranije preuzetih obaveza. Iz ureda zamjenika ministra vanjskih poslova dostavljeno je obaviještenje da zamjenik ministra, gospodin Brkić, nije u mogućnosti da prisustvuje sjednici. Zastupnica Ermina Salkičević- Dizdarević najavila je kašnjenje. Sjednici trenutno prisustvuje 35 zastupnika i konstatujem da sjednica ima pravo za punopravan rad i odlučivanje. Sada prelazimo na utvrđivanje dnevnoga reda. Sa ranijeg dnevnog reda skinute su: Tačka 21. – Godišnji konsolidirani izvještaj interne revizije za 2022., podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, akt broj: 01,02-16-1-1517/23 od 11.07.2023., Tačka 22. – Konsolidirani godišnji izvještaj o sistemu finansiranja, upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2022., podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, akt broj: 01,02-16-1-1518/23 od 11.07.2023., Tačka 24. – Zastupnička inicijativa Šemsudina Mehmedovića, broj: 01-50-1-1365/23 od 19.06.2023. na zahtjev Komisije za finansije i budžet, Tačka 23. – Poslanička inicijativa Milorada Kojića, broj: 01-50-1-944/23 od 19.4.2023. jer je predlagač 18.07. dostavio akt iz povlačenja incijative iz procedure, i Tačka 25. – Zastupnička inicijativa Šemsudina Mehmedovića, broj: 01-50-1-1431/23 od 03.07.2023. na zahtjev Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH. Izmjenjena je: Tačka 8. – Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, P.Z.E.I., predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02- 1-1424/23 od 30.06.2023., skraćeni postupak (prvo čitanje), u pogledu datuma, jer je predlagač naknadno dostavio korigirani tekst Prijedloga zakona, A dopunjena je: Tačka 6. – Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine, predlagač: zastupnik Denis Zvizdić, zakon broj: 01-02-1-1050/23 od 8. 5. 2023., s mišljenjima Ustavnopravne komisije i Zajedničke komisije za ljudska prava koja su negativna. Otvaram raspravu o predloženom dnevnom redu. Na sjednici Kolegija u proširenom sastavu usvojili smo i dva zaključka koje je predložio uvaženi zastupnik Babalj ispred Kluba. On će to objediniti u jedan zaključak i vi ćete tekst zaključka vrlo brzo dobiti na vaše klupe. Dakle, otvaram raspravu o dnevnom redu. Zastupnik Špago, izvolite.

Zahvaljujem predsjedavajući. Na početku želim da pozdravim sve kolegice i kolege zastupnike, uvažene predsjedavajućeg i zamjenike predsjedavajućeg, članove Vijeća ministara i naravno sve prisutne u sali. Ja ispred grupe zastupnika, 14 zastupnika, sam na Proširenom kolegiju predložio jedan tekst rezolucije koja glasi – Rezolucija o zaštiti ustavnog poretka BiH sa pozivom na odlučno djelovanje. S obzirom da na Kolegiju u proširenom sastavu Prijedlog ove rezolucije nije dobio potrebnu većinu da uđe u dnevni red, a Prijedlog rezolucije su dobili svi klubovi, predlažem da se današnji dnevni red 9. sjednice dopuni sa Prijedlogom ove rezolucije. Hvala.

Hvala. Dakle, nema više prijavljenih za raspravu o dnevnom redu. Prije nego što pređemo konkretno na dnevni red, glasamo o ovome Prijedlogu koji je upravo sada iznio gospodin Špago, a riječ je o rezoluciji o zaštiti ustavnoga poretka. Dobili ste tekst te rezolucije. Molim da se izjasnimo da li Predstavnički dom prihvata da rezolucija bude na današnjem dnevnom redu. Molim da glasamo o tome. Može. Šef Kluba SNSD-a je zatražio da se ponovi glasanje. Molim da ponovite glasanje. Dakle, od 40 ukupno prisutnih – za 24, protiv 16, nema suzdržanih. Postoji opća, ne postoji entitetska većina, tako da rezolucija nije dobila dovoljan broj glasova da bude uvrštena na današnji dnevni red. Biće odlučivanje u drugom krugu, u narednom usaglašavanju Kolegija kao komisije. Dakle konstatujem da 9. sjednica, današnja sjednica, redovna sjednica Predstavničkog doma ima sljedeći Dnevni red 1. Usvajanje Zapisnika 8. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH; 2. Komentari na dobivene odgovore na zastupnička pitanja; 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, P.Z.E.I., predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1832/22 od 18.11.2022., skraćeni postupak (drugo čitanje); 4. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagač: zastupnici Predrag Kojović, Sabina Ćudić i Aida Baručija, broj: 01-02-1-701/23 od 24.03.2023., skraćeni postupak (drugo čitanje); 5. Prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija Bosne i Hercegovine, P.Z.E.I., predlagač: Vijeće ministara, broj: 01,02-02-1-1031/23 od 30.05.2023., skraćeni postupak (drugo čitanje); 6. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine, predlagač: zastupnik Denis Zvizdić, zakon broj: 01-02-1-1050/23 od 08.05.2023., s Mišljenjem Ustavnopravne komisije; 7. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dodatnu vrijednost, predlagač: zastupnici Mladen Bosić i Darko Babalj, skraćeni postupak, broj: 01-02-1-1261/23 od 07.06.2023. (prvo čitanje); 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, P.Z.E.I., predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1424/23 od 30.06.2023., skraćeni postupak (prvo čitanje); 9. Prijedlog dopune Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predlagač: zastupnica Mia Karamehić-Abazović, broj: 01-02-4-1447/23 od 04.07.2023. (prvo čitanje); 10. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, skraćeni postupak (zakon u prvom čitanju), broj: 01,02-02-1-607/23 od 06.07.2023.; 11. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu Vijeća ministara BiH za 2021. godinu, broj: 01,02-50-18-1460/22 od 06.07.2023.; 12. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o primjeni Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, podnosilac: Ministarstvo pravde BiH, akt broj: 01,02-50-18-985/23 od 06.07.2023.; 13. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o zastupničkoj inicijativi Nihada Omerovića, broj: 01-50-1-1115/23 od 06.07.2023.; 14. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o zastupničkoj inicijativi Nihada Omerovića, broj: 01-50-1-1117/23 od 06.07.2023.; 15. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka iz Mišljenja Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj o zastupničkoj inicijativi Nihada Omerovića, broj: 01-50-1-1117/23 od 06.07.2023.; 16. Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2022. godinu, akt broj: 01,02-50-18-1288/23 od 08.06.2023.; 17. Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2022. godinu, broj: 05/7-39-1-263/23 od 02.02.2023.; 18. Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu, podnosilac: Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH, broj: 01,02-04-1-1345/23 od 15.06.2023.; 19. Izvještaj o radu Komisije za odlučivanje o sukobu interesa za 2022. godinu, broj: 01,02-50- 18-1387/23 od 21.06.2023.; 20. Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka: Praćenje realizacije preporuka revizije učinka „Elektonsko poslovanje u institucijama Bosne i Hercegovine – uspostava i primjena“, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01-16-10-1429/23 od 30.06.2023. i 21. Prijedlog zaključka poslanika Darka Babalja, broj: 01-50-1-1624/23 od 24.07.2023., zaključak koji je predložio gospodin Babalj ispred Kluba poslanika SDS-PDP, za pravdu i red, a u vezi sa analizom štete koju su uslijed prirodnih padavina i prirodnih nesreća pretrpili poljoprivrednici u BiH. Prelazimo na tačku jedan, Ad. 1. Usvajanje Zapisnika 8. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

Dobili ste Zapisnik. Da li neko od uvaženih zastupnika ima primjedbe? Uvaženi zastupnik Kešo, izvolite.

Uvaženi predsjedavajući, dopredsjedavajući, cijenjene kolegice i kolege zastupnici, članovi Vijeća ministara i predstavnici ministarstava, želim vas sve srdačno pozdraviti i zaželjeti nam uspješan rad. Moja primjedba se odnosi na dio Zapisnika i sljedeće je prirode, jasno su navedena imena odsutnih zastupnika sa prošle sjednice, međutim o dijelu koji govori o prisutnosti predsjedavajuće i članova Vijeća ministara nema ničeg preciznog. Citiram – sjednici su su prisustovali predsjedavajuća i članovi Vijeća ministara BiH, te predstavnici Ministarstva finansija i trezora, Ministarstva civilnih poslova, Ministarstva pravde, Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH. Mislim da bi bilo dobro i iz poštovanja prema onim članovima Vijeća ministara koji dolaze ili koji uglavnom dolaze, a takvih je nažalost malo, i bilo bi isto tako korektno i poželjno i zbog onih koji izbjegavaju da prisustvuju sjednicama Parlamenta, da stoje tamo i njihova imena. Ovim zaista ne mislim da ćemo napraviti bilo kakvu štetu, jer ne znam, ne razumijem zašto bi se jasno navodila imena odusutnih zastupnika sa sjednice Predstavničkog doma, a ne bi se recimo barem navodila imena prisutnih članova Vijeća ministara. Ja mislim da bi to uozbiljilo cijelu priču i mada nije uobičajno da se o Zapisniku baš mnogo diskutuje, ja mislim da bi to doprinijelo ozbiljnosti u odnosu članova Vijeća ministara prema Parlamentarnoj skupštini BiH, odnosno barem prema Predstavničkom domu.

Ok. Mi samo glasamo o ovom Zapisniku, o tome svakako treba razmisliti, mislim da je korisna sugestija, ali evo razgovarat ćemo tome i mislim da u narednim zapisnicima nije problem da bude tako i urađeno. Dakle, prelazimo na tačku dnevnog reda broj dva, Ad. 2. Komentari na dobivene odgovore na zastupnička pitanja

U skladu sa članom 170. Poslovnika, do ove sjednice Doma pitanja u pisanoj formi, incijative, postavili su sljedeći zastupnici: Saša Magazinović je postavio 10 pitanja, Šemsudin Mehmedović dva, Darko Babalj dva pitanja i jednu incijativu, Milorad Kojić postavio dva pitanja, a po jedno pitanje postavile su uvažene zastupnice i zastupnici Ermina Salkičević-Dizdarević, Sanja Vulić, Midhat Čaušević i Šerif Špago. Do današnje sjednice dostavljeni su sljedeći odgovori, na pitanja zastupnika Mehmedovića dostavljeno je sedam odgovora i jedno obaviještenje, na pitanje zastupnika Magazinovića dostavljeno je 20 dogovora, na pitanja zastupnice Baručije dostavljena su 32 odgovora, na pitanja zastupnice Pekić dostavljena su dva odgovora, na pitanje zastupnice Dervišević dva odgovora i na pitanje zastupnika Matića dostavljen je jedan odgovor. Da li uvaženi zastupnici imaju komentare na dobivene odgovore? Uvaženi zastupnik Mehmedović. Izvolite.

Hvala gospodine predsjedavajući. Dame i gospodo zastupnici, članovi Vijeća ministara, pozdravljavam vas. Nisam zadovoljan odgovorima jer izgleda uspostavlja se praksa da institucije na zastupnička pitanja odgovaraju na način da samo formalno odgovore, a da u suštini ništa ne odgovore. Od 68 državnih institucija koje su dostavile odgovor na zastupničko pitanje o službenim vozilima i svih sedam samostalnih upravih organizacija u okviru Ministarstva sigurnosti, jedino rukovodioci Graničine policije BiH imaju specijalizovana službena vozila na raspolaganje 24 sata dnevno i to kao što ste vidjeli u odgovoru, oni su to definisali svojom internom odlukom, za operativne radnje. Molim vas, koje su to operativne radnje ako se direktor, zamjenik i glavni inspektor voze svojim kućama 24 sata na raspolaganju imaju službena specijalizovana vozila? Pa hajde evo mogu razumijeti da voze ova obična vozila kao što svi imenovani i izabrani dužnosnici to rade, međutim toj drskosti nema kraja. Evo, mi smo svjedoci da je i naša administrativna komisija dodjelila još za tri imenovana lica službena vozila na raspolaganje 24 sata. Ja ne znam, izleda da ćemo početi i sekretaricama, uz dužno poštovanje njihovih obaveza i poslova koje obavljaju, dodjeljivati vozila 24 sata dnevno na raspolaganje. Mislim da ovako visoke troškove službenih vozila ne može podnijeti ni mnogo jača država od BiH. Mislim da bi, a o tome će naravno biti još govora obzirom na incijativu koju sam uputio i koja je, evo, danas skinuta sa dnevnog reda na zahtjev nadležne komisije. Hvala lijepo.

Hvala lijepo. Nemamo više prijavljenih. Idemo na tačku dnevnog reda broj tri, Ad. 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, P.Z.E.I., predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1- 1832/22 od 18.11.2022., skraćeni postupak (drugo čitanje)

Prijedlog zakona usvojen je u prvom čitanju na 7. sjednici održanoj 07.06.2023. godine, a nadležna Zajednička komisija za ljudska prava dostavila je svoj Izvještaj. Komisija je usvojila Prijedlog zakona. Otvaram raspravu o Prijedlogu zakona u drugom čitanju. Uvažena zastupnica Pekić. Izvolite.