6. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

15. 6. 2023

Stenogram

Dame i gospodo delegati, uvaženi gosti srdačno vas pozdravljam i otvaram 6. sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Na sjednicu su pozvani naši redovni gosti, predsjedavajući i članovi Predsjedništva BiH, predsjedavajuća i članovi Savjeta ministara BiH, predstavnici Kancelarije za reviziju institucija BiH, Centralne banke BiH, Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, VSTS-a BiH, Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima. Sjednici prisustvuje 13 delegata – 4 iz reda bošnjačkog naroda, 5 iz reda hrvatskog naroda i 4 iz reda srpskog naroda. Delegati Šefik Džaferović i Radovan Kovačević iz opravdanih razloga nisu u mogućnosti da prisustvuju današnjoj sjednici. Kao što vam je naznačeno u pozivu za sjednicu, u skladu sa članom 155. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, delegatima će biti omogućeno da postavljaju delegatska pitanja u usmenoj formi. Podsjećam da su vam zajedno sa pozivom za 6. sjednicu Doma naroda upućeni i dopisi u vezi sa procedurom postavljanja delegatskih pitanja u usmenoj formi. Navedeni dopis, odnosno obavještenje o mogućnosti postavljanja delegatskih pitanja u usmenoj formi na 6. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH takođe je upućeno predsjedavajućoj Savjeta ministara BiH i generalnom sekretaru Savjeta ministara BiH. U skladu sa članom 156. stav (1) Poslovnika najavu za postavljanje delegatskih pitanja u usmenoj formi dostavili su: delegat Džemal Smajić za ministra komunikacija i transporta BiH i Direkciji za civilno vazduhoplovstvo BiH, delegat Ilija Cvitanović za ministra pravde BiH, Davora Bunozu, delegat Zlatko Miletić za ministra pravde BiH, Davora Bunozu, i delegat Zlatko Ćosić, delegat Zdenko Ćosić, izvinjavam se, za ministra bezbjednosti BiH, Nenada Nešića. U skladu sa članom 156. stav (2) Poslovnika ove najave dostavljene su predsjedavajućoj Savjeta ministara BiH i onom članu Savjeta ministara BiH na kojeg se to pitanje odnosi. Želim vas podsjetiti i na to da smo uputili obavještenje Javnom RTV servisu BiH radi obezbjeđenja direktnog televizijskog prenosa ovog dijela sjednice u skladu sa članom 155. stav (1) Poslovnika. Želim vas obavijestiti da smo od Savjeta ministara zatražili da nam odgovore na usmena delegatska pitanja dostavljena na 5. sjednici Doma naroda na koja delegati nisu dobili odgovor u skladu sa članom 159. stav (2) Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH dostavi u pisanoj formi u roku od 30 dana. Takođe, upućena je urgencija za dostavljanje odgovora na delegatsko pitanje Šefika Džaferovića postavljeno na 3. sjednici Doma naroda. Sada možemo početi sa postavljanjem usmenih delegatskih pitanja i davanjem odgovora. Riječ dajem delegatu Džemalu Smajiću. Izvolite.

Zahvaljujem predsjedavajući. Uvaženi predsjedavajući, uvaženi dopredsjedavajući, predstavnici Vijeća ministara, uvaženi gosti, poštovani mediji, kolege delegati. Moje pitanje se odnosi na, i upućeno je Minstarstvu prometa i komunikacija BiH i Direkciji za civilno vazduhoplovstvo BiH. Pitanje bi glasilo da Ministarstvo prometa i komunikacija BiH zajedno sa Direkcijom za civilno vazduhoplovstvo dostavi infomaciju o tome da li je aviokompanija Ryanair izmirila svoje obaveze prema Direkciji za civilno vazduhopolovstvo pod jednakim uslovima zbog obavljanja operacija na Međunarodnom aerodromu Tuzla i Međunarodnom aerodromu Banja Luka. Zamolio bih da mi se dostavi koliko finansijskih obaveza ima pomenuta aviokompanija spram operacija na dva aerodroma, te koliko je dosada ispunila navedenih, to jest uplatila sredstava. Obrazloženje – Irska niskobudžetna aviokompanija Ryanair obustavila je 1. juna sve letove sa Međunarodnog aerodroma Tuzla. Shodno navedenom tuzlanski aerodrom i korisnici istog, građani BiH, gube mogućnost korištenja pogodnosti brojnih aviolinija ka zemljama članicama EU. Sve tri linije koje Rynair trenutno ima na aerodrom u ovom bh.gradu su ukinute zaključno sa 1.6.2023. godine. Ono što je problematično jeste što su se u javnosti pojavila informacije da ne postoji isti tretman ove kompanije spram dva aerodroma, tuzlanskog i banjalučkog. Zbog toga upućujem ovo pitanje. Zahvaljujem.

Zahvaljujem. Je li ima neko ko će dati odgovor? Izvolite.

Ognjen Janjić

Uvaženi predsjedavajući, uvažena gospodo delegati, Savjet ministara poštovanje, ja sam zamjenik ministra. Odgovor na delegatsko pitanje: na osnovu odluke o visini naknade koju plaćaju operateri vazduhoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po toni prevoza robe, tereta u odlasku sa aerodroma u BiH, Službeni glasnik br. 4/17, svi aerodromi u BiH dužni su dostavljati mjesečne izvještaje Direkciji, a na osnovu kojih Direkcija aviokompanijama izdaje fakture, aviokompanija Ryanair je na dan 25.04.2023. godine izmirila finansijske obaveze koje u tom trenutku imala prema Dikreciji za civilno vazduhoplovstvo BiH, te je Direkcija 27.04.2023. godine izdala dozvolu aviokompaniji Ryanair da obavlja redovne komercijalne operacije u ljetnom redu letenja sa aerodroma u Banja Luci, Tuzli uplaćeno je 27.077,51 eur po osnovu dotad ispostavljenih faktura za operacije sa aerodroma Tuzla. Napominjemo da aerodrom Banja Luka nije dostavio izvještaje predviđene odlukom, te po tom osnovu Direkcija nije mogla izdati fakture kompaniji Ryanair. Iako je poznato da je Ryanair obavljao operacije sa aerodroma Banja Luka Direkcija nije imala formalni osnov za izdavanje faktura i stvaranje finansijskih obaveza kompaniji. Kako aerodromski operateri iz Banja Luke, Tuzle i Mostara nisu dostavljali propisane izvještaje u Direkciju Savjet ministara BiH na 174. sjednici održanoj 2. jula 2019. godine svojim zaključkom naložio je, između ostalog, Direkciji za civilno vazduhoplovstvo BiH da putem Pravobranilaštva BiH pokrene postupak tužbe protiv aerodromskih operatora za naknadu štete po osnovu izgubljenih prihoda koje nije ostvarila zbog nedostavljenih izvještaja propisanih navedenom odlukom. BHDCA je pokrenula sudske sporove protiv aerodromskih operatora u Mostaru, Tuzli i Banja Luci zbog nedostavljanja izvještaja nakon čega su aerodromi Mostar i Tuzla počeli dostavljati svoje izvještaje. Sudski postupci su u toku. U koliko BHDCA dobije sudske sporove, iste će plaćati osnivači aerodromskih operatora unutar BiH, s obzirom da su aerodromi javna preduzeća umjesto da iste plate komercijalni strani operatori. Na taj način BiH kao država biće oštećena za navedene propuštene prihode i subvencionisat će strane komisije. Hvala.

Zahvaljujem. Da li je delegat zadovoljan odgovorom?

Hvala lijepo. Sada riječ dajem delegatu Iliji Cvitanoviću. Izvolite.

Poštovani predsjedavajući, zamjenici, kolegice i kolege, dragi gosti, predstavnici medija, sve vas srdačno pozdravljam. Pitanje ću postaviti ministru pravde i zamolit ga da mi uradi uslugu i da proslijedi pitanje Pravobraniteljstvu BiH obzirom na ograničenost Poslovnika i postavljanja direktnog usmenog pitanja Pravobraniteljstvu BiH. Pitanje se odnosi na stanje u šumarstvu u Hercegovačko- neretvanskoj županiji, a mislim da je slično i u ostalim županijama, a vezano je za postupanje Pravobraniteljstva BiH. Obzirom da su pojedinim odlukama nadležnih sudova kao nositelji prava na šumama, šumskim zemljištem i objektima u funkciji šumarstva na području Hercegovačko- neretvanske županije upisane pravne osobe koje nisu javnog karaktera čime je državi BiH pričinjena šteta, a omogućena protupravna korist koja se može iskazati u stotinama milijuna KM. Tražim od Pravobraniteljstva BiH da mi dostavi potpunu informaciju o provedenim procedurama, postignutim rezultatima i trenutnom stanju u zaštiti šuma, šumskog zemljišta i objekata u funkciji šumarstva na području Hercegovačko-neretvanske županije. S obzirom na neprovođenje obveze upisa BiH kao titulara i vlasnika nad šumama, šumskim zemljištem i objektima u funkciji šumarstva kako je zahtjevano prema postupanju Javnog poduzeća Šume Hercegovačko- neretvanske d.o.o. Mostar, a sukladno odluci Ustavnog suda BiH iz 2021. Dakle, ministre molim Vas da proslijedite pitanje i nadam se da će odgovor biti vrlo brzo. Hvala.

Ministar Bunoza, izvolite.

Davor Bunoza

Poštovani predsjedatelju, poštovani zamjenici predsjedatelja, uvaženi izaslanici, sve vas prvo srdačno pozdravljam. Uvaženi izaslaniče, gospodine Cvitanoviću, nije nikakav problem da proslijedimo Vaš upit. Hvala ljepa.

Zahvaljujem. Da li je kolega Cvitanović zadovoljan?