Osnovne informacije

: RS
:
: Delegat u Domu naroda BiH
: Magistar prava
: 77 godina

Aktivnosti tokom mandata

3. 6. 2024
8. 3. 2024

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

25. 12. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
2. 10. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
12. 4. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar odbrane BiH.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Sredoje Nović
3%
3
4.06666666666667%
4
14%
Džemal Smajić
14

Prisutnost na glasanjima

Sredoje Nović
87.7394636015326%
88 %
92.1072796934866%
92 %
100%
Kemal Ademović
Zdenko Ćosić
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.