Osnovne informacije

Dobila 2984 glasova u izbornoj jedinici RS / Izborna jedinica 1
:
: Poslanica u Predstavničkom domu PSBiH 2018-2022
: Diplomirana ekonomistica
: 57 godina

Aktivnosti tokom mandata

21. 9. 2023

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

12. 5. 2023
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH, Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Centralna izborna komisija BiH, Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH, Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, Centar za uklanjanje mina u BiH, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH, Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja, Služba za zajedničke poslove institucija BiH, Služba za poslove sa strancima BiH, Odbor državne službe za žalbe BiH, Vijeće za državnu pomoć BiH, Institut za nestale osobe BiH 12.5.2023..
18. 4. 2023
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti ministar pravde BiH.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Mira Pekić
2%
2
2.95238095238095%
3
40%
Saša Magazinović
40

Prisutnost na glasanjima

Mira Pekić
90.9090909090909%
91 %
90.0411601052698%
90 %
100%
Denis Zvizdić
Amor Mašović
Nebojša Radmanović
Marinko Čavara
Elvisa Hodžić
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.