Osnovne informacije

: HNS
Dobio 19407 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 2
:
: Poslanik u Predstavničkom domu PSBiH 2018-2022
: Magistar građevine
: 64 godina

Posljednjih 30 dana aktivnosti

24. 5. 2023

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Predrag Kožul
0%
0
2.95238095238095%
3
40%
Saša Magazinović
40

Prisutnost na glasanjima

Predrag Kožul
86.1313868613139%
86 %
90.5537013114889%
91 %
100%
Safet Kešo
Zlatan Begić
Šerif Špago
Denis Zvizdić
Milorad Kojić
Amor Mašović
Šemsudin Mehmedović
Sanja Vulić
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.