3. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

20. 12. 2019

Stenogram

Dame i gospodo, poštovane kolegice i kolege izaslanici, nazočni predstavnici Vijeća ministara BiH i međunarodnih institucija, poštovani predstavnici medija, srdačno vas pozdravljam i otvaram 3. sjednicu Doma naroda Parlamentarne skuštine BiH. Sjednici je nazočno 14 izaslanika, od kojih 5 iz reda bošnjačkog naroda, 5 iz hrvatskog naroda i 4 iz srpskog naroda. Gospodin Bosić Mladen iz opravdanih razloga nije nazočan današnjoj sjednici. Za 3. sjednicu predlažem sljedeći dnevni red Dnevni red 1. 2. Usvajanje Zapisnika 2. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH; Izbor članova stalnih povjerenstava Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH: 2.1.Ustavnopravnog povjerenstva, 2.2.Povjerenstva za financije i proračun, 2.3.Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze. Ovo je usuglašeni dnevni red Kolegija Doma naroda. Javlja li se netko za riječ? Ima li izmjena i dopuna ovako predloženog dnevnog reda? Hvala.

Gordana Živković

Denis Bećirović.

Denis Bećirović se prijavio. Izvolite gospodine Bećiroviću.

Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Cijenjene kolege, dame i gospodo, mi smo u februaru, odnosno u martu ove godine položili zakletvu da ćemo i u ovom Domu raditi u skladu sa Ustavom BiH, zakonima Bosne i Hercegovine i u skladu s ovim Poslovnikom. Mislim da nije ni logično, a rekao bih da nije ni odgovorno da nakon gotovo devet mjeseci pauze i skupo plaćenog nerada i Doma naroda, da imamo ovakav dnevni red. Zato na početku ove sjednice javno želim pitati – da li ima iko ovdje i u Kolegiju Doma naroda i među delegatima ko može reći da li ijedan član Ustava BiH, nekog zakona, Poslovnika o radu Doma naroda, Etičkog kodeksa ili tako dalje dozvoljava da se napravi pauza od gotovo devet mjeseci, odnosno da devet mjeseci od svog konstituiranja Dom naroda ne radi? S obzirom na tu činjenicu predlažem novu tačku dnevnog reda u skladu sa našim Poslovnikom, predlažem, dakle, da ta tačka dnevnog reda glasi – Utvrđivanje odgovornosti za nerad Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH od konstituiranja do danas, koja se odnosi na ovaj aktuelni saziv, s posebnim osvrtom na kršenje članova 8, 19, 23, 30, 55. i 56. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Mislim da danas moramo pronaći snage za odgovornost i prema biračima i prema građanima i najvišem zakonodavnom organu, prema cijeloj javnosti da raspravimo o tim stvarima i zaista utvrdimo šta je razlog zbog čega Parlament nije radio gotovo devet mjeseci. Bolje da to mi ovdje uradimo u Domu naroda, nego da to rade izvan Doma naroda i izvan Parlamentarne skupštine BiH. Ja sam naveo i konkretne članove Poslovnika koji su prekršeni, podsjećam između ostalog da su delegati, da delegati imaju jasno propisane dužnosti, one nisu obavljane u prethodnih gotovo devet mjeseci. Dužnosti predsjedavajućeg su takvog karaktera da je morao također sazvati sjednicu

Gospodine Bećiroviću, vrijeme Vam je isteklo predviđeno Poslovnikom.

Da zaključim, dakle.

Zaključite.

I naš Poslovnik kaže da mi najmanje jednom mjesečno moramo imati sjednice Doma naroda. Zašto to nije bio slučaj, evo da se zaustavim s obzirom da je vrijeme isteklo, predlažem da nađemo odgovornosti da o tome raspravimo

Hvala gospodine Bećiroviću.

i da jasnu uputimo poruku javnosti zbog čega nije bilo rada Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Zahvaljujem.