10. hitna sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

29. 12. 2023

Stenogram

Uvažene dame i gospodo zastupnici, poštovani gosti u nastojanjima da se naviknemo da započnemo u zakazano vrijeme sjednice, da se lagano privikavamo, ja vas molim za potporu. Molim Klub SDA i SDP-a da se usuglašavaju poslije sjednice. I da se raziđu.

Razišli su se već davno. Otvaram 10. hitnu sjednicu Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, molim vas ustanite, himna. Još jednom vas sve srdačno pozdravljam. Ministar pravde BiH Davor Bunoza dostavio je obavijest da zbog ranije preuzetih obveza nije u mogućnosti nazočiti sjednici, te je ovlastio gospodina Elvira Mahmuzića da u njegovo ime nazoči sjednici. Odsutnost su opravdali zastupnici Sanja Vulić i Mladen Bosić. Sjednici je nazočno 34 zastupnika, znači imamo kvorum za rad i odlučivanje. Sjednica je sazvana u skladu sa člankom 27. stavak (1) točka b) i člankom 68. Poslovnika Zastupničkog doma, a na zahtjev zastupnika: Šerifa Špage, Šemsudina Dedića, Edina Ramića, Safeta Keše, Denijala Tulumovića, Amora Mašovića, Nermina Mandre i Midhata Čauševića. Kao što sam već konstatirao imamo kvorum za rad i konstatiram da 10. hitna sjednica Doma, Zastupničkog doma ima sljedeći Dnevni red 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, predlagatelji zastupnici: Šerif Špago, Šemsudin Dedić, Edin Ramić, Safet Kešo, Denijal Tulumović, Amor Mašović, Nermin Mandra i Midhat Čaušević, sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku, u skladu sa člankom 133. Poslovnika, broj: 01-02- 1-2687/23 od 21.12.2023. godine Prelazimo na točku jedan, kako sam već pročitao, Ad. 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, predlagatelji zastupnici: Šerif Špago, Šemsudin Dedić, Edin Ramić, Safet Kešo, Denijal Tulumović, Amor Mašović, Nermin Mandra i Midhat Čaušević, sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku, u skladu sa člankom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1- 2687/23 od 21.12.2023. godine

Marinko Čavara

Dobili ste Prijedlog zakona koji je dostavljen sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku. Otvaram raspravu o zahtjevu za hitni postupak. Za raspravu se prijavio zastupnik Šerif Špago. Izvolite.

Zahvaljujem predsjedavajući. Na početku želim da pozdravim sve kolegice i kolege zastupnike, uvažene članove Kolegija, predstavnike Vijeća ministara i sve prisutne u sali. Naravno, one kojim nisam uspio lično čestitati želim da, evo, naknadno čestitam svima onima koji su u proteklim danima obilježavali vjerski praznik Božić. Klub SDA, odnosno zastupnici Kluba SDA su zatražili da se zakon o izmjenama i dopunama, odnosno Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH razmatra u skladu sa članom 133. Poslovnika, odnosno po hitnom postupku. Mi smo u obrazloženju naveli zašto hitni postupak, ali ja ću samo još kratko dopuniti. Prvi prioritet u prioritetima BiH za predpristupne pregovore, odnosno procesu pristupanja BiH Evropskoj uniji, između ostalog, vezan za izmjene Izbornog zakona, jačanje integriteta izbora i sve ono što nosi vezano za Izborni zakon u tom smislu. Imajući u vidu da smo u proteklom periodu sve zakone, pogotovo iz 14 prioriteta, a neke koji nisu iz 14 prioriteta kao što je Zakon o organizaciji tržišta vina, donosili, ne sva, ali najveći broj tih zakona koji su iz 14 prioriteta po hitnom postupku bez obzira na obimnost i na sve ostalo što su pratili te zakone, kao što je, recimo, Zakon o strancima, zakon o sprječavanju, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i znači praktično Dom je skoro ustanovio praksu za, s obzirom da do marta trebamo ispuniti najveći dio iz naših obaveza vezano za 14 prioriteta mi smo smatrali da ovaj Zakon trebamo raspraviti po hitnom postupku, to je jedan od ključnih razloga. Takođe, iduće godine nam idu izbori, lokalni izbori da bi se u skladu sa nekim najavama, odnosno planovima i potrebama novi način, odnosno nove izborne tehnologije mogle pripremiti i provesti pilot projekat na lokalnim izborima, mi smo smatrali da je neophodno da što prije dođemo do izmjena Izbornog zakona kako bi se omogućilo tim zakonima i provođenje, između ostalog, pilot projekta, a kako bi onda na osnovu toga za opšte izbore imali potpuno pripremljen izborni proces u kojem će biti korištene izborne tehnologije. Naravno, u fazi je izrada budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za narednu godinu i smatramo da i ima potrebe da prije konačnog, konačne izrade budžeta, s obzirom na ove potrebe oko izbornog procesa, … Izbornog zakona da ovaj Zakon takođe se usvoji kako bi i budžet prepoznao sve ovo što je neophodno kako bismo uveli u naš izborni proces izborne tehnologije. Hvala gospodine Čavara, nemam ništa više.

Hvala lijepa gospodinu Špagi na čestitkama za Božić i ove blagdane, tako zahvaljujem svima ostalima u ime svih onih koji su dobili čestitke. Za raspravu se prijavio uvaženi zastupnik, kolega Nebojša Radmanović. Izvolite.

Dame i gospodo narodni poslanici, ovlašteni predstavnici ministara pojedinih. Javio sam se da iznesem primjedbu na hitni postupak ovoga Zakona, a evo razloga. Prvo mislim da je predsjedavajući, gospodin Čavara, pogrešno protumačio član 68. i prije nego što je vidio o čemu se radi zakazao je hitnu sjednicu. Podsjećam vas, da u tom članu se govori o sazivanju hitne sjednice kada ima predsjedavajući pravo i obavezu da to uradi sam, ali iz opravdanih razloga. Podnošenje ovakvog Zakona sa sto i ko zna koliko članova, Izbornog zakona, ne znači da je neophodan hitni postupak, čak mislim obrnuto Izborni zakon je toliko važna stvar za svaku zemlju, a i za nas ovdje, jer smo ovaj postojeći mijenjali ko zna koliko puta, da se ne može rješavati po hitnom postupku, on traži ozbiljnu, temeljitu raspravu i mislim da nije predsjedavajući trebao zakazati ovu sjednicu na ovaj način. Trebali smo da uđemo u ozbiljnu raspravu o ovome i da dođemo do Izbornog zakona koji će biti, ako je ikako moguće, konsenzus, pa i ako nije moguće da imamo veliku većinu kad usvajamo tako nešto, a ne ovako na brzinu. Siguran sam da i u SDA ima veliki broj ljudi koji imaju primjedbi na pojedine članove i koji se ne slažu sa hitnim postupkom i niko ne miže ozbiljan da se složi sa hitnim postupkom Izbornog zakona i sa ovoliko članova. Jedino ako su predlagači, a i oni koji ih danas podržavaju, mislili da je prepadanje od ovoga čovjeka koji sebe naziva visokom predstavnikom važno i da zato moramo imati hitni postupak. Ja obrnuto od toga mislim da baš to nije razlog i da je to baš razlog da ozbiljno razgovaramo o izmjenama Izbornog zakona. Dakle, nije moguće danas ovako raditi i usvojiti ovakav zakon, ovo kažem i u ime Kluba SNSD-a. Pozivam vas da svi razmislite o ovome što sam rekao još jednom i da uđemo u normalnu priču razgovora svih relevantnih faktora i pozicije i opozicije u cijeloj BiH oko izmjena Izbornog zakona, odnosno oko novog Izbornog zakona u BiH, a ne na ovaj način. Hvala.

Hvala lijepa. Samo pojašnjenje, znači na temelju članka 68. i zahtjeva osam zastupnika ja sam zakazao hitnu sjednicu, a o hitnosti postupka odlučiće ovaj Dom kroz glasovanje. Za raspravu se prijavio zastupnik Saša Magazinović. Izvolite.

Marinko Čavara

Pardon, ispravak krivog navoda Šerif Špago. Izvolite.

Evo dvije stvari, gospodine Radmanoviću, koje evo ne slažem se, da ne kažem da nemaju činjenice, odnosno argumente u onome što se dešavalo vezano za ovaj Zakon. Znači, prvo nema potrebe, mi se ne bojimo nikoga u smislu međunarodnih predstavnika, visokog predstavnika, naravno ako iko ima razloga da bude, da ima drugačiji odnos prema ljudima koji po Dejtonskom sporazumu imaju svoja ovlaštenja i nadležnosti u BiH i nekim drugim međunarodnim predstavnicima, onda ima SDA zbog svega što se je dešavalo nakon izbornog procesa u ovom periodu. Ako se sjećate, gospodine Radmanoviću, 31.10. ovaj Dom je usvojio inicijativu kojom je zatražio od Vijeća ministara da pripremi izmjene Izbornog zakona BiH vezano za ovaj tehnički dio, a on se odnosi uglavnom na one stvari koje su dosad u najvećoj mjeri od najvećeg broja političkih subjekata usaglašeni i usaglašavane u proteklim godinama. Tako da, mislim kad i pogledate strukturu zakona vidjećete da se tu, da dosta stvari ima ispravljanje nedostataka u postojećem zakonu u smislu tehničkih nedostataka i niz drugih članova koji su uglavnom tehničke prirode, a ne ulaze u onaj dio politički, koji evo očekujemo da vi kao parlamentarna većina ponudite ovome Domu. Hvala.

Marinko Čavara

Ispravak krivog navoda zastupnik Nenad Grković. Izvolite.