9. hitna sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

21. 12. 2023

Stenogram

Poštovani gosti otvaram 9. hitnu sjednicu Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, molim vas himna. Sve vas još jednom srdačno pozdravljam, sve kolegice i kolege zastupnike, zastupnice i zastupnike, i sve goste. Odsutnost je pravdala, kao i na prošloj sjednici, zastupnica Mia Karamehić-Abazorivić. Sjednici je nazočno 39 zastupnika, samim tim konstatiram da imamo kvorum za rad i odlučivanje. Za 9. hitnu sjednicu samo je jedna točka dnevnog reda. Dnevni red 1. Prijedlog zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti (P.Z.E.I), predlagatelj: Vijeće ministara BiH, sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku, u skladu sa člankom 133. Poslovnika, broj: 01,02-02-l-2665123 od 20.12. i 21.12.2023. Ono što smo danas dobili, znači zahtjev da se razmatra po hitnom postupku. Točka jedan, Ad. 1. Prijedlog zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti (P.Z.E.I), predlagatelj: Vijeće ministara BiH, sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku, u skladu sa člankom 133. Poslovnika, broj: 01,02-02-l-2665123 od 20.12. i 21.12.2023.

Prijedlog zakona prvobitno je dostavljen sa zahtjevom za razmatranje po skraćenom postupku u skladu sa člankom 134. Poslovnika, budući da se radi o prijedlogu zakona sa oznakom „EI“ Vijeće ministara BiH naknadno je danas dostavilo obavijest o, u pogledu izmjene procedure s obzirom da je na izvanrednoj sjednici Vijeća ministara odlučeno da se Parlamentarnoj skupštini uputi zahtjev za razmatranje navedenog Prijedloga zakona po hitnom postupku. Otvaram raspravu o zahtjevu za hitni postupak. Uvaženi zastupnik Branislav Borenović. Izvolite.

Pa ovo je zaista, predsjedavajući, skandalozno, po zahtjevu Savjeta ministara hitna sjednica koja je naprečac zakazana, koja je trebala biti po skraćenoj proceduri zakon, pa sad po hitnoj proceduri, sve zato što je to uradio i odlučio Savjet ministara kojeg danas i večeras nema. Pa zaista nema smisla, Savjet ministara se niko nije udostojio od ljudi koji sjedi tamo da dođe ovdje bar da bude prisutan na ovoj sjednici, pokazuje kakav je u suštini odnos prema Predstavničkom domu, prema svima nama. I ja mislim da je to, prije svega, ponižavajuće, da je to krajnje nekorektno prema Predstavničkom domu i da iz tog razloga mislim da ne treba podržati da ide po hitnoj proceduri i da se na neki način situacija uozbilji, ako treba pauza pola sata, pa neka dođe neko iz Savjeta ministara, ako ništa drugo bar da sjedi ovdje i da sluša poslanike, ako se radi o tako važnom pitanju koje je evo naprasno odjednom se pojavilo ovdje u Predstavničkom domu. Ja mislim da je ovo do sada, evo možda u ovih godinu dana kako imamo novu vladajuću strukturu, da je ovo još jedan pokazatelj kako i na koji način se ne odnose prema ovom Parlamentu. Prije svega, prema vama, koji ste ih birali. Na kraju krajeva prema nama nemaju obavezu mi smo i bili protiv ovog Savjeta ministara, ali prema ljudima koji su glasali da oni budu ministri, da rade svoj posao i da podnose izvještaj i da dostavljaju određena zakonska rješenja Parlamentu ove zemlje.

Prije nego što dam riječ za raspravu gospodinu Keši, samo da vas podsjetim danas smo na Kolegiju u proširenom sastavu ovo dogovorili mi, znači tražili smo od Vijeća ministara s obzirom na važnost ovoga Zakona, kako ne bi bili na sivoj ili nekoj drugoj listi, da danas završimo ovu obvezu koja je pred nama kako bi omogućili svima da od ovoga imaju koristi, što se tiče BiH. Znači, ovo je zaključak Kolegija u proširenom sazivu i tako smo po ovoj točki to zaključili, zato vas molim da oko toga više ne špekuliramo da je sad neko drugi tražio, ovo je isključivo na naše traženje da ovu obvezu koja je pred nama završimo. Gospodin Safet Kešo, izvolite.

Marinko Čavara

O pardon, oprostite samo, gospodine Kešo nisam vidio da ima ispravak krivog navoda. Čedomir Stojanović, izvolite.

Možda nije ispravka krivog navoda, ali već kad ste rekli da imamo hitnu sjednicu 29. da imamo bar dovoljno vremena da pogledamo materijal do 29. da možda i ovu tačku stavimo, ako je već zakazana hitna sjednica po pitanju prijedloga osam poslanika. Biće i konstruktivnija rasprava i biće mogućnosti možda prisustva nekog iz Savjeta ministra i da možda ostavimo ovu tačku za 29.

Marinko Čavara

Ispravak krivog navoda, Sanja Vulić. Izvolite.

Ja se stvarno izvinjavam, nisam ispratila zbog čega ste najavili hitnu sjednicu 29. jesmo na Proširenom kolegijumu rekli ukoliko se steknu uslovi da će biti danas ova hitna sjednica, čemu onda 29.?

… pa morala sam otići u toalet …

Reću Vam, kolegice, znači vjerovatno ste bili izišli u trenutku kad smo, evo kolega Begić, a ja sam već ranije prije toga dva puta ponovio, pa evo ponoviću još jednom da ne bude da, da neću da Vam objasnim. Znači, na zahtjev osam zastupnika Šerif Špago, Šemsudin Dedić, Edin Ramić, Safet Kešo, Denijal Tulumović, Amor Mašović, Nermin Mandra, Midhat Čaušević tražili su da se održi, da sazovem hitnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH da bi se razmatrala točka dnevnog reda – Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH sa zahtjevom za razmatranje prijedloga zakona po hitnom postupku. Sukladno članku 68. u suglasju kolega, ja sam zakazao, znači, 29. u 10:00 sati, nevezano za ono što smo ranije dogovorili oko proračuna i ostalih točaka. Dobro, ispravka … krivog navoda Branislav Borenović. Izvolite.