7. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

25. 7. 2023

Stenogram

Dame i gospodo, uvaženi gosti srdačno vas pozdravljam i otvaram 7. sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Na sjednicu su pozvani redovni gosti, predsjedavajuća i članovi Predsjedništva BiH, predsjedavajuća i članovi Savjeta ministara BiH, predstavnici Kancelarije za reviziju institucija BiH, Centralne izborne komisije BiH, Tužilaštva BiH i Upravnog odbora RTV BiH. Sjednici prisustvuje – koliko delegata je prisutno?

Gordana Živković

Svih 15.

15 delegata, znači da možemo raditi u punom kapacitetu, dakle – 5 iz reda srpskog naroda, 5 iz reda bošnjačkog naroda i 5 iz reda hrvatskog naroda. Kao što vam je naznačeno u pozivu za sjednicu u skladu sa članom 155. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, delegatima će biti omogućeno da postave delegatska pitanja u usmenoj formi. Podsjećam, da su vam zajedno sa pozivom za 7. sjednicu Doma naroda upućeni i dopisi u vezi sa procedurom postavljanja delegatskih pitanja u usmenoj formi. Navedeni dopis, odnosno obavještenje o mogućnosti postavljanja delegatskih pitanja u usmenoj formi na 7. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH takođe je upućeno predsjedavajućoj Savjeta ministara BiH i Generalnom sekretarijatu Savjeta ministara BiH. U skladu sa članom 156. stav (1) Poslovnika najavu za postavljanje delegatskih pitanja u usmenoj formi dostavili su: delegat Želimir Nešković za ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Stašu Košarca, delegat Zlatko Miletić za predsjedavajuću Savjeta ministara BiH Borjanu Krišto, delegat Safet Softić za predsjedavajuću Savjeta ministara BiH Borjanu Krišto, delegat Džemal Smajić za predsjedavajuću Savjeta ministara BiH Borjanu Krišto i ministra komunikacija i transporta BiH Edina Fortu, delegat Šefik Džaferović za predsjedavajuću Savjeta ministara BiH Borjanu Krišto i delegatkinja Marina Pendeš za ministra komunikacija i transporta BiH Edina Fortu. U skladu sa članom 156. stav (2) Poslovnika ove najave dostavljene su predsjedavajućoj Savjeta ministara BiH i onom članu Savjeta ministara BiH na kojeg se pitanje odnosi. Želim vas podsjetiti i na to da smo uputili obavještenje Javnom RTV servisu BiH radi obezbjeđivanja direktnog televizijskog prenosa ovog dijela sjednice u skladu sa članom 155. stav (1) Poslovnika. Sada možemo početi sa postavljanjem usmenih delegatskih pitanja i davanjem odgovora. Riječ dajem delegatu Želimiru Neškoviću. Izvolite.

Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani članovi Kolegijuma, uvažene kolege delegati, cijenjeni ministri i predstavnici ministarstava iz Savjeta ministara, uvaženi gosti, prije svega želim da vas pozdravim i na osnovu člana 156. stav (1) želim, Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, postavljam sljedeće delegatsko pitanje ministru spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Koje sve aktivnosti je preduzelo ili namjerava preduzeti Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH za saniranje posljedica širenja afričke svinjske kuge u Republici Srpskoj i Brčko distriktu BiH osim što je uputilo prijedlog Savjetu ministara BiH da iz tekuće rezerve budžeta institucija BiH interventno izdvoji milion konvertibilnih maraka za navedene svrhe? Poštovanje i hvala.

Zahvaljujem. Odgovor, uvaženi ministar Košarac. Izvolite.

Staša Košarac

Hvala na postavljenom pitanju. Prije svega želim da pozdravim Vas, članove Kolegija Doma naroda, sve delegate u Domu naroda i prisutne u sali. Pripremili smo jedan obiman odgovor. Reću, prije svega, nekoliko opšte poznatih stvari da jeste afrička svinjska kuga virusna zarazna bolest, kako domaćih tako i divljih životinja, ona nije opasna za ljude i druge životinje, ali je kod svinja sto postotno smrtonosna. Ono što je značajno i važno reći da prema zvaničnim podacima Svjetske organizacije za zaštitu zdravlja životinja Evropa je značajno pogođena afričkom svinjskom kugom i da tu postoje, rekao bih, određene vrste zastoja u samom obavještavanju zemalja gdje se pojavi afrička svinjska kuga i to je generalni problem u regionu. Nakon potvrđenog prvog slučaja afričke svinjske kuge 22.06.2023. godine do 24.07.2023. godine bolest je prijavljena na 277 imanja domaćih svinja, od čega je 218 imanja u Republici Srpskoj, tačnije Bijeljini, Lopare, Ugljeviku, Donjem Žabaru, Šamcu i Gradišci, 14 imanja u Federaciji, tačnije u Orašju i 45 imanja u Distriktu Brčko. Prema podacima i bilansima kojima raspolažemo do 24.07. treba istaći da je usmrćeno 11.998 svinja u Republici Srpskoj, 100 svinja u Federaciji i 938 svinja u Brčko distriktu. U skladu sa svojim nadležnostima u oblasti veterinarstva Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa preko Kancelarije za veterinarstvo je preduzelo sljedeće aktivnosti: donesena je Odluka o formiranju Zajedničkog centra za kontrolu afričke svinjske kuge, te obavještena nadležna tijela Evropske unije, Svjetske organizacije za zdravlje životinja, te zemlje u okruženju o pojavi ove bolesti, što je bila naša međunarodna obaveza. Ono što mogu da konstatujem u kontaktima koje imamo sa predstavnicima DG SANTE evropske delegacije, odnosno Evropske komisije jeste da je BiH kredibilno na vrijeme po pojavi afričke svinjske kuge odmah obavijestila nadležna tijal Evropske unije. Redovno se održavaju, jedanput sedmično, sastanci Zajedničkog centra za kontrolu, a s obzirom da imamo obavezu da dostavimo ažurne podatke Evropskoj komisiji i Svjetskoj organizaciji, to radimo permanentno, prioritetno zajedno u partnerstvu sa entitetskim ministarstvima, odnosno sa službama veterine kako na lokalnom, tako i entitetskom nivou. Kancelarija za veterinarstvo je donijelu Odluku o određivanju zaraženog i ugroženog područja radi pojave afričke svinjske kuge koja se takođe sedmično ažurira. Upućen je zahtjev pomoći Evropskoj komisiji, Svjetskoj organizaciji za zdravlje životinja i FAO što je rezultovalo time da je u periodu 12. do 14.07.2023. godine u organizaciji Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa i Kancelarije za veterinarstov organizovana ekspertska misija koji su predstavljali dva eksperta ispred Evropske komisije i po jedan predstavnk iz Svjetske organizacije za zdravlje životinja FAO. Cilj misije je bio procjene trenutne epidemološke situacije i davanje određenih preporuka za upravljanje epidemijom, s obzirom na iskustvo prilikom pojave ove bolesti u njihovim zemljama. Na završnom sastanku je prezentovan preliminarni izvještaj, a u određenom periodu se očekuju i završni izvještaji sa preporukama. Održan je sastanak sa predstavnicima Evropske referentne laboratorije u Španiji za ovu bolesti i Veterinarskim institutom „Vaso Butozan“, koji je referentna laboratorija u BiH za ove bolesti, kao i Veterinarskim fakultetom u Sarajevu u vezi pomoći našim laboratorijama. Urađen spisak potreba laboratorija za dijagnostiku, naravno i drugu opremu, i naravno sve je dostavljeno Evropskoj referentnoj laboratoriji. Jedan dio pomoći bi trebao već stići u toku ove sedmice. Upućen je zahtjev za opremu i stručnu pomoć i Narodnoj Republici Kini i upućen je zahtjev za pomoć austrijskim laboratorijama, te se prema posljednjim informacijama očekuje vrlo brzo pomoć. Ono što smo uradili, s obzirom na zahtjeve entitetskih ministarstava, jeste da smo Savjetu ministara uputili zahtjev da iz budžetske rezerve Savjet ministara donese odluku o izdvajanju određenih finansijskih sredstava koja bi se putem Kancelarije za veterinarstvo plasirala ka nadležnim entitetskim tijelima kao potrebu za sanitanjem određenih posljedica. Naravno, mi smo nominalno na, po preporuci nadležnih entitetskih tijela tražili milion konvertibilnih maraka i ja očekujem da ćemo uskoro uz sva pribavljena mišljenja to pitanje realizovati. Ono što također hoću da kažem, zbog javnosti, ja ću Vama, uvaženi gospodine Neškoviću, u pisanom obliku dostaviti kompletnu dokumentaciju uvoza svinja, iz kojih su se zemalja uvozile svinje itd. da ne bih o tome govorio ovdje dobićete zvanične podatke. Mi imamo spremene podatke, ono što je veoma značajno i važno reći, a to je da je nalaz Referentne evropske laboratorije potvrdio da na osnovu genotipa virusa da se radi o virusu koji je prisutan u Mađarskoj, Rumuniji i Srbiji, što znači da taj virus u BiH potiče iz tih područja i da je prenesen putem divljih svinja, a ne kako postoje različite špekulativne namjere da je to na jedan drugačiji način došlo u BiH. Ono što mogu da kažem i mislim da mi je dužnost da vas obavijestim, da postoji potpuna koordinacija aktivnosti svih nivo vlasti u ovom pitanju. Naravno, nažalost ne možemo da konačno verifikujemo bilanse svih šteta, ali vjerujem da će radom svih nadležnih institucija u BiH to pitanje biti riješeno i apelujem, naravno, da svako od nas da značajan doprinos saniranju tih šteta, jer procjenjujemo da će biti štete i dalje mnogo veće i da će sigurno se odraziti na društveno, socio i ekonomski status tog stanovništva na tom lokalitetu. Hvala.

Zahvaljujem ministru Košarcu. Da li je delegat Nešković zadovoljan odgovorom? Izvolite.

Zahvaljujem se na odgovoru, uvaženi ministre, zadovoljan sam poprilično, ali želim izraziti nadu i vjeru da će se iznaći još sredstava za pomoć ugroženim uzgajivačima, jer zaista su štete velike i vidjećemo u narednim sedmicama koliko su one opsežne i koliko će koštati. Mislim da će tek pokazatelji dalji u naradnim nedjeljama biti daleko veći kada se sve lijepo izanalizira i nadam se da ćemo izaći iz ove krize na adekvatan način. Hvala.

Zahvaljujem. Sada riječ ima delegat Zlatko Miletić. Izvolite.

Hvala lijepo predsjedavajući, pozdravljam Vas i članove Kolegija, naravno kolegice i kolege zastupnike, predsjedateljicu Vijeća ministara, prisutne ministre, zamjenike, predstavnike institucija BiH i naše službenike. S obzirom da je moje pitanje kratko napraviću mali uvod imajući u vidu činjenicu da nisam znao kaće bit organizovan sastanaka ovih koalicionih partnera na državnom nivou, a kako ste većina vas vidjeli bio je juče popodne i nisam znao ishod kako će završiti juče sjednica Zastupničkog doma, i to ste imali priliku da vidite kako je završilo, samim tim mislim da je ovo pitanje koje ću postaviti još opravdanije nego što je to bilo prije održavanja ova dva skupa. Naime, ovo pitanje postavljam predsjedateljici Vijeća ministara prevashodno iz razloga što ona predstavlja inokosni organ, iako zaista ona kao osoba, moram reći da je ona najagilnija u zadnjih osam mjeseci i najviše se žena trudi da zaista napravimo iskorak na tom evropskom putu, pogotovo kad je u pitanju implementacija ovih 14 smjernica Evropske unije. Znači, moje pitanje se upravo odnosi na predsjedavajuću vijeća ili predsjedateljicu Vijeća ministara u tom smislu – Da li je moguće u narednom periodu da očekujemo da nam se dostavi set zakona, imajući u vidu da na ovoj 7. sjednici Doma naroda gotovo da nema ništa sa tog, pod navodne znake, evropskog puta, ukoliko to nije moguće da se desi u bliskoj budućnosti da nam predsjedateljica Vijeća ministara kaže šta je razlog tome? Ja neću ovom prilikom da ulazim u bilo čiju krivnju, al' vas moram napomenut da bez obzira na sve što se dešava u BiH, prije svega, vladajuća garnitura je odgovorna, uključujući oba doma Parlamenta, da mi već evo ima osam mjeseci, da ne kažem da lažemo, al' da ne govorimo istinu sasvim sigurno i građanima i našim narodima, a pogotovo predstavnicima međunarodne zajednice da na tom putu nismo napravili gotovo ništa. Znči, molim Vas za, znači predsjedateljicu, za vrlo precizan odgovor – da li je to moguće da se desi u bliskoj budućnosti, da zaista vidimo kako i na koji način da riješimo ovu postojeću ustavnu, političku i svaku drugu krizu u BiH? Hvala lijepo.