5. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

20. 3. 2023

Stenogram

Uvažene dame i gospodo zastupnici, poštovani gosti otvaram 5. sjednicu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, himna Bosne i Hercegovine. Još jednom srdačno pozdravljam sve prisutne zastupnike i uvažene goste, kao i članove Vijeća ministara BiH, predstavnike medija. Iz Ureda predsjedavajuće Vijeća ministara dostavljeno je obavještenje da predsjedavajuća Krišto zbog ranije preuzetih obaveza nije u mogućnosti prisustvovati današnjoj sjednici Doma. Odsustvo je opravdao i ministar Nešić, kao i ministar Konaković. Odsustvo su opravdali i zastupnici, odnosno zastupnica Darijana Filipović i zastupnik Edin Ramić. Trenutno je prisutno 35 zastupnika i konstatujem da sjednica ima kvorum za rad i odlučivanje. Kao što vam je naznačeno u pozivu za sjednicu, u skladu s članom 167. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, zastupnicima će biti omogućeno postavljanje zastupničkih pitanja u usmenoj formi. U skladu s članom 168. Poslovnika najave za postavljanje zastupničkih pitanja u usmenoj formi dostavili su sledeći zastupnici: Sabina Ćudić ministru vanjskih poslova BiH; Rejhana Dervišević ministrici civilnih poslova BiH; Šemsudin Mehmedović ministru komunikacija i prometa BiH; Saša Magazinović ministru finansija i trezora BiH; Midhat Čaušević ministru pravde BiH; Šerif Špago ministru pravde BiH i Albin Muslić ministru komunikacija i prometa BiH. Sada možemo početi sa postavljanjem usmenih zastupničkih pitanja i odgovora na iste. Riječ prvo dajem uvaženoj zastupnici Sabini Ćudić. Izvolite.

Hvala predsjedavajući, pozdrav svima. 03. novembra potpisan je Sporazum zemalja regiona o liberalizaciji kretanja, tačnije sa ličnim kartama unutar zemalja regina, na šta se obvezala i BiH. 23. marta ove godine, odnosno 23. februara povočena je sa dnevnog reda, dakle, ova tačka dnevnog reda sa Vijeća ministara i s obzirom da sada statistički već imamo uvid u dinakimu kojom se kreću sve zemlje regiona u ratifikaciji ovog Sporazuma, Bosna i Hercegovina se nalazi na samom njegovom dnu. Nije, dakle, razmatrano niti u domovima Parlamenta, niti u vladi, tj. Vijeću ministara. Pa me interesuje, pitanje je, dakle, za ministra vanjskih poslova, kao i predsjedavajuću Vijeća ministara – Koju dinamiku misli sprovoditi BiH u ovom procesu, da li misli pratiti zemlje iz susjedstva, a ja ću napomenuti da su Albanija i Kosovo ratificirali ovaj Sporazum i u vladama i u parlamentima, dok su druge zemlje to učinile u vladama, potrebno je da svoju podršku, odnosno svoju ratifikaciju dožive i u zakonodavnim tijelima, pa me interesuje koji su planovi Bosne i Hercegovine kada je u pitanju ovaj vid regionalne saradnje? Hvala.

Hvala. Koliko vidim nema predstavnika Minisatarstva vanjskih poslova, dakle, Vi možete tražiti da dobijete odgovor u pisanoj formi ili na nekoj od narednih sjednica. Ok. Idemo dalje, uvažena zastupnica Rejhana Dervišević. Izvolite.

Zahvaljujem predsjedavajući. Pozdravljam sve prisutne na sjednici, moje pitanje je za ministricu civilnih poslova. Vijeće ministara BiH je 2011. godine donijelo Odluku o usvajanju Osnova kvalifikacijskog okvire u BiH, polazne osnove ovog dokumenta predstavljale su i smjernice za usklađivanje propisa kojima se uređuju područja i osnovnog, i srednjeg, i visokog obrazovanja. 2013. godine donešena je Odluka o imenovanju Komisije za izradu kvalifikacijskog okvira u BiH koja je imala zadatak izraditi i predložiti radni plan svih glavnih aktivnosti za izradu ovog dokumenta. Koliko je ovaj dokument nama značajan govori i činjenica da se on navodi kao problem kod nepriznavanja naših diploma, citiram – U državi stjecanja visokoškolske kvalifikacije nije razvijen jasan, pouzdan i usporediv nacionalni kvalifikacijski okvir ili jednostavno rečeno nisu izgrađeni mehanizmi osiguranja kvaliteta kvalifikacija. Stoga je moje pitanje – U kojoj fazi je izrada kvalifikacijskog okvira u BiH i kada možemo očekivati usvajanje ovog dokumenta? Hvala.

Hvala, izvolite.

Dubravka Bošnjak

Hvala predsjedavajući. Srdačan pozdrav svima, zahvaljujem se uvaženoj zastupnici Dervišević na postavljenom pitanju, no budući da u vrmenu od dvije minute nije moguće dati cjelovit odgovor isti će biti dostavljen u pismenoj formi, ja ću samo kratko dati osvrt na protekle aktivnosti. Dakle, Vijeće ministara je 2015. godine usvojilo Akcioni plan izrade nacionalnog kvalifikacijskog okvira za period 2014–2020. godina, međutim interresorna grupa koja je bila zadužena za provedbu Akcionog plana nije nikada imenovana od strane Vijeća ministara, tako da je Akcioni plan zapravo istekao, pa Ministarstvo civilnih poslova je krajem prošle godine predlagalo Vijeću ministara produženje istog, međutim Vijeće ministara je odbilo takav način postupanja po ovom dokumentu. Svjesna važnosti dokumenta, koji ste spomenuli, odmah na početku mandata održala sam sastanak sa resornim ministrom gospodinom Budimirom u Republici Srpskoj kako bismo pokrenuli procedure izrade nacionalnog kvalifikacijskog okvira ponovo i drugi sastanak na kojem ćemo imati detaljnije informacije dogovorili smo za kraj ovog mjeseca. Svakako ćemo sve detalje dostaviti u pismenoj formi ukoliko se slažete. Hvala lijepo.

Hvala. Želite li eventualno komentar na pitanje, odgovor? Izvolite.

Takođe se želim zahvaliti uvaženoj ministrici na odgovoru i sačekaću njihovo pisano obraćanje. Hvala najljepša.

Hvala. Idemo dalje, riječ ima uvaženi zastupnik Šemsudin Mehmedović. Izvolite.

Hvala gospodine predsjedavajući. Uvažene kolegice i kolege zastupnici, cijenjeni gosti, članovi Vijeća ministara pozdravljam vas sve. Moje pitanje je upućeno Ministarstvu prometa i komunikacija BiH, a radi se o tzv. prenosu javnih ovlaštenja koje ima Ministarstvo prometa i komunikacija, a ono glasi – Na koji je način izvršena dodjela javnih ovlaštenja iz svih oblasti koje je realizovalo Ministarstvo komunikacija i prometa BiH usklađivanjem međunarodnih i međuentitetskih autobusnih redova vožnje, homologacije i certificiranja, osposobljavanja upravitelja prevoza i vozača u međunarodnom cestovnom prevozu? S obzirom na zakonsku obavezu Ministarstva da vrši upravni nadzor nad radom institucija, preduzeća kojima je Ministarstvo dodijelilo javna ovlaštenja tražim sledeće informacije: 1. Iznos sredstava koje su institucije, preduzeća uplatile u budžet institucija BiH po osnovu provođenja javnih ovlaštenja iz nadležnosti Ministarstva prometa i komunikacija BiH i 2. Iznos prihoda tih institucija, preduzeća ostvaren provođenjem javnih ovlaštenja za obavljanje poslova iz nadležnosti uprave i to za period od 2013. godine do 2022. godine.