32. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

30. 8. 2022

Stenogram

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani gosti otvaram 32. sjednicu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, koja uobičajeno počinje izvođenjem himne. Dame i gospodo iz Kabineta predsjedavajućeg Savjeta ministara dobili smo obavještenje da predsjedavajući Zoran Tegeltija neće moći prisustvovati. Kad su u pitanju narodni poslanici odsustvo je pravdao narodni poslanik Mirsad Kukić. Sjednici prisustvuje u ovom momentu 27 narodnih poslanika. Kao što ste mogli vidjeti u pozivu za sjednicu, u skladu sa članom 167. Poslovnika, na početku sjednice, prije rasprave o dnevnom redu, poslanicima će biti omogućeno postavljanje poslaničkih pitanja u usmenoj formi. U skladu sa članom 168. Poslovnika najave za postavljenje poslaničkih pitanja u usmenoj formi dostavili su sledeći poslanici: Aida Baručija predsjedavajućem Savjeta ministara, Damir Arnaut predsjedavajućem i kompletnom sazivu Savjeta ministara, Saša Magazinović predsjedavajućem Savjeta ministara, Šemsudin Mehmedović ministru komunikacija i transporta BiH, Darijana Filipović ministarki spoljnih poslova BiH. Ove najave su u skladu sa članom 168. stav (2) Poslovnika dostavljene predsjedavajućem Savjeta ministara i onom članu Savjeta ministara na koga se pitanje odnosi. Želim podsjetiti da je obezbjeđen direktan TV prenos ovog dijela u skladu sa članom 167. Poslovnika. Možemo početi sa postavljanjem usmenih poslaničkih pitanja. Riječ ima narodna poslanica, gospođa Aida Baručija. Izvolite.

Hvala predsjedavajući. Ja pozdravljam sve prisutne i nažalost predsjedavajući Vijeća ministara nije tu, ali evo ja ću postaviti svoje pitanje i nadam se da ću ga dobiti u pisanoj formi. U prvoj rečenici svog ekspozea predsjedavajući je naveo da je u potpunosti privržen principima vladavine prava, poštivanju Dejtonskog mirovnog sporazuma, Ustava BiH, a odbijao je sazivati sjednice Vijeća ministara četiri mjeseca i samim tim učestvovao je u nelegalnoj i nemoralnoj blokadi institucija. Takođe je naveo da je njegov prioritet djelovanja preporuke koje su date u Mišljenju Evropske komisije o Zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji, od 14 prioriteta ispunjen je samo jedan. Usvajanja tri reformska zakona potrebna za ulazak u Evropsku uniju, koje je inicirala opozicija, je osigurala njihovo izglasavanje u Predstavničkom domu. Isti zakoni su oboreni u Domu naroda u kojem stranke koje čine Vijeće ministara imaju većinu. U vrijeme pisanja ekspozea Bosna i Hercegovine po BDP-u po glavi stanovnika bila je 1/3 BDP-a u Evropskoj uniji, tada je rekao da s takvim rastom treba nekoliko decenija da se približimo Evropskoj uniji. Nakon tri godine njegovog mandata situacija je ista. Kritikovao je glomazni javni sektor, ali za svog mandata nije učinio ništa da utiče na njegovo smanjenje. Govorio o smanjenju opterećenja na rad i olakšanje poslovanja, a za vrijeme njegovog mandata BiH je rangirana kao 184 zemlja u svijetu po lakoći otvaranja preduzeća na Doing biznis listi. Žalio se na odlazak kvalifikovane mlade snage, a po poslednjem Izvještaju Ujedinjenih nacija BiH je trenutno prva u svijetu po padu populacije, godišnje gubimo 1,52% stanovništva, što znači da svake godine izgubimo jedan grad veličine Bijeljine. Govorio je da će sektor poljoprivrede biti u vrhu prioriteta rada Vijeća ministara, a za njegovog mandata nismo dobili niti jedne marke, podvlačim niti jedan fening za podpristup, iz podpristupnih fondova Evropske unije koji se tiču poljoprivrede, jer nismo ispunili uslove. O njegovom odgovoru na pandemiju koronavirus je suvišno bilo šta reći, zbog nerada i nesposobnosti Vijeća ministara kasnili smo s nabavkom vakcine, nismo uspjeli uspostaviti jedinstvene certifikate za vakcinisane, a od ove bolesti stradalo je više od 16 hiljada naših sugrađana. Po smrtnosti od koronavirusa smo četvrta zemlja u svijetu. Moje pitanje predsjedavajućem je – Da li se ponosi time što je uspio u skoro nemogućoj misiji da BiH ostavi u gorem stanju nego što je zatekao u početku mandata? Hvala.

Hvala narodnom poslaniku, odnosno poslanici. Nema predsjedavajućeg Savjeta ministara, nema odgovora. Narodni poslanik ima pravo na komentar u još jedan minut, ali već ste ispunili u pitanju, govorili ste skoro tri minuta, al' evo imate pravo. Izvolite.

Pa ništa, ja se samo nadam da ću dobiti u pisanoj formi odgovor. Hvala.

Hvala Vama. Riječ ima gospodin Damir Arnaut, pitanje za predsjedavajućeg i sve ministre kako je naglasio. Izvolite.

Hvala predsjedavajući. Nema predsjedavajućeg Vijeća ministara, molio bi da dobijem odgovor u pisanoj formi i moje pitanje je poprilično i vezano za ovo što je kolegica Aida Baručija govorila, a to je – Kako ga nije stid izaći pred narod u oktobru nakon maltene niti jednog ispunjenog obećanja nakon činjenice da su opozicioni klubovi i čak neki opozicioni poslanici imali više prijedloga zakona u ovom mandatu od kompletnog saziva Vijeća ministara? Molim da mi se odgovor dostavi u pisanoj formi, nije potrebno bilo kakvo dalje obrazloženje, kolegica Baručija je posebno detaljno govorila o svim činjenicama koje se tiču nerada i nesposobnosti ovog po ocjenama mnogih analitičara najnesposobnijeg saziva Vijeća ministara u istoriji BiH. Hvala vam.

Hvala narodnom poslaniku. Uputićemo pitanje ponovo predsjedavajućem i zahtjevati pismeni odgovor. Riječ ima narodni poslanik Saša Magazinović, izvolite. Pitanje je upućeno predsjedavajućem Savjeta ministara, koga nema.

Po ko zna koji put legalizacija kanabisa u medicinske svrhe. Ja sam bio vrlo strpljiv sa predsjedavajućim Vijeća ministara, koji je davao podršku, ali nije konkretno radio na legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe. U poslednje vrijeme on bježi od ove teme, pa je moje pitanje predviđeno za njega vrlo jednostavno – Koga se boji predsjedavajući Vijeća ministara kada je u pitanju legalizacija kanabisa u medicinske svrhe, da li narko-mafije, da li farmaceutskih kompanije, da li biznismena koji hoće da uvoze ili onih koji se pripremaju da proizvode? Zašto su i on i njegovi savjetnici počeli bježati od komunikacije na ovu temu? Ima li on i koja je njegova uloga u čitavoj ovoj priči? Da li je pročitao Mišljenje i prijedlog Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH u kome su nacrtali kako i šta treba uraditi da se konačno završi ovaj proces, dakle, proces legalizacije kanabisa u medicinske svrhe u BiH, gdje su napravljeni mali koraci, ali koji nije završen i koji se sada stopira sa različitih strana? Da li je pročitao kako su ljudi mu napisali šta ne treba raditi, a šta je naša međunarodna obaveza kada je u pitanju legalizacija kanabisa u medicinske svrhe? Ovaj proces će biti završen, nećemo odustati dok se ne završi, ali će ostati zabilježeno da je predsjedavajući Vijeća ministara mogao biti čovjek koji će biti upamćen po svom doprinosu da oni koji su u stanju potrebe neophodan lijek dobiju prije, a da to nije uradio.

Hvala. Uputićemo sva pitanja predsjedavajućem Savjeta ministara. Riječ ima narodni poslanik Šemsudin Mehmedović, izvolite. Pitanje je upućeno ministru komunikacija i transporta BiH, koga takođe nema.

Hvala gospodine predsjedavajući. Dame i gospodo zastupnici, ja sam, kao što rekoste, uputio zastupničko pitanje, prije svega, predsjedavajućem Vijeća ministara, ali konkretno i ministru prometa i komunikacija, a ono glasi – Ko je, na osnovu kojih propisa i kojih potreba sigurnosti saobraćaja, donio Odluku o uvođenju novih stikera za registraciju vozila u BiH? Zatim, koje kompanije, odnosno privatni subjekti su dobile posao, odnosno javno ovlaštenje za obuku, licenciranje vozača, vozila, homologaciju vozila, te nadzor na tehničkim pregledima? Ko donosi cjenovnik usluga i po čijem nadzoru, jer je očigledno došlo do povećanja cijena usluga za vršenje javnih ovlaštenja? Očigledno je da se radi o novom nametu građanima BiH u iznosu od nekih stotinjak, odnosno 200 miliona, ako računamo cijeli mandatni period i što će sigurno otežati i onako tešku ekonomsku situaciju građana BiH. Obzirom da ministra nema, ja ću evo iskoristiti ovu priliku i da iskoristim minutu koju imama pravo za komentar. Očigledno je da se ministru osladilo davanje koncesija, desetogodišnjih koncesija za vršenje javnih ovlaštenja nekim privatnim firmama i rastaljivanje svakog drugog dana nakon zbroja koliki je bio prihod prethodnog dana. Stoga smatram da ovo nećemo staviti tačku, iako je ovo možda poslednji, poslednja sjednica ovog saziva Parlamenta, nećemo staviti tačku na ovo pitanje nego ćemo istrajavati, istrajavati do rješavanja ovih sva tri pitanja o kojima sam govorio. Hvala lijepo.