Osnovne informacije

: SDA
Dobio 16698 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 1
:
: Poslanik u Predstavničkom domu PSBiH 2018-2022
: Magistar ekonomskih nauka
: 50 godina

Aktivnosti tokom mandata

21. 9. 2023

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

24. 4. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar sigurnosti BiH 24.4.2023..

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Šemsudin Dedić
1%
1
2.95238095238095%
3
40%
Saša Magazinović
40

Prisutnost na glasanjima

Šemsudin Dedić
94.6127946127946%
95 %
90.0411601052698%
90 %
100%
Denis Zvizdić
Amor Mašović
Nebojša Radmanović
Marinko Čavara
Elvisa Hodžić
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.