Osnovne informacije

: SDA
Dobio 16698 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 1
:
: Poslanik u Predstavničkom domu PSBiH 2018-2022
: Magistar ekonomskih nauka
: 51 godina

Aktivnosti tokom mandata

21. 5. 2024

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

1. 4. 2024
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar finansija i trezora BiH.
29. 12. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
20. 12. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar finansija i trezora BiH.
16. 11. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
2. 11. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
26. 10. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH 26.10.2023..

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Šemsudin Dedić
12%
12
9.59523809523809%
10
87%
Saša Magazinović
87

Prisutnost na glasanjima

Šemsudin Dedić
91.5217391304348%
92 %
88.7150296348184%
89 %
100%
Nebojša Radmanović
Marinko Čavara
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.