Šemsudin Mehmedović

Osnovne informacije

: SDA
Dobio 30517 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 4
:
: Zastupnik u Parlamentu BiH
: dipl. ing. Mašinstva
: 61 godina

Posljednjih 30 dana aktivnosti

7. 6. 2022

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

12. 4. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar pravde BiH.
5. 7. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Tužilaštvo BiH 5.7.2021..
24. 5. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
3. 3. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
1. 2. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH, ministar finansija i trezora BiH 1.2.2021..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar finansija i trezora BiH.
17. 12. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar pravde BiH, predsjedavajući Vijeća ministara BiH 17.12.2020..
22. 9. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 22.9.2020..
14. 9. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH, ministar vanjskih poslova BiH.
6. 7. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar pravde BiH, ministar sigurnosti BiH.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Šemsudin Mehmedović
19%
19
36.5476190476191%
37
280%
Zlatan Begić
280

Prisutnost na glasanjima

Šemsudin Mehmedović
79.4797687861272%
79 %
80.2091935039912%
80 %
100%
Alma Čolo
100 %