Elvisa Hodžić

Samostalni/a

 

Osnovne informacije

: samostalna
:
: Docentica na Univerzitetu u Bihaću
: Docentica u oblasti analitičke hemije
: 40 godina

Aktivnosti tokom mandata

18. 4. 2024
2. 4. 2024

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Elvisa Hodžić
0%
0
9.07142857142857%
9
83%
Saša Magazinović
83

Prisutnost na glasanjima

Elvisa Hodžić
88.3783783783784%
88 %
89.1403478245093%
89 %
100%
Nebojša Radmanović
Marinko Čavara
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.