Osnovne informacije

: SDA
:
: Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentu FBiH
: Magistar lingvističkih nauka
: 59 godina

Aktivnosti tokom mandata

2. 4. 2024

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

1. 4. 2024
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
27. 2. 2024
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH, ministar komunikacija i prometa BiH 27.2.2024..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar finansija i trezora BiH.
20. 12. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH 20.12.2023..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH, ministar komunikacija i prometa BiH 20.12.2023..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Safet Kešo
20%
20
9.04761904761905%
9
83%
Saša Magazinović
83

Prisutnost na glasanjima

Safet Kešo
92.378752886836%
92 %
89.261739827749%
89 %
100%
Nebojša Radmanović
Marinko Čavara
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.