7. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

11. 6. 2020

Stenogram

Dame i gospodo izaslanici, uvaženi gosti, srdačno vas pozdravljam i otvaram 7. sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Na sjednicu su pozvani naši redoviti gosti, predsjedatelj i članovi Vijeća ministara BiH, predstavnici Institucije ombudmena za ljudska prava u BiH, Ureda za reviziju institucija BiH, Agencije za zaštitu osobnih podataka, te predstavnici međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini koji redovito prate rad našega Doma. Na sjednici je nazočno svih 15 izaslanika – 5 iz bošnjačkog naroda, 5 iz hrvatskog naroda i 5 iz srpskog naroda. Kao što vam je naznačeno u pozivu za sjednicu, sukladno članku 155. Poslovnika na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu izaslanicima će biti omogućeno postavljati izaslanička pitanja u usmenom obliku. Podsjećam da su vam zajedno s pozivom za 7. sjednicu Doma naroda upućeni i dopisi u vezi sa procedurom postavljanja izaslaničkih pitanja u usmenom obliku. Navedeni dopis, odnosno obavijesti o mogućnosti postavljanja izaslaničkih pitanja u usmenom obliku na 7. sjednici Doma naroda također je upućen predsjedatelju Vijeća ministara BiH i Generalnom tajništvu Vijeća ministara BiH. U skladu sa člankom 156. stavak (1) Poslovnika najavu za postavljanje izaslaničkih pitanja u usmenom obliku dostavili su: kolega Denis Bećirović za predsjedatelja Vijeća ministara, kolegica Lidija Bradara za Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, kolega Lazar Prodanović za predsjedatelja Vijeća ministara i kolega Mladen Bosić za predsjedatelja Vijeća ministara. Člankom 155 . stavak (1) Poslovnika Doma naroda propisano je da izaslanici postavljaju usmeno izaslanička pitanja, najavljuju ih i u pisanom obliku najkasnije 24 sata prije početka sjednice Doma. Konstatiram da smo zaprimili najavu usmenog izaslaničkog pitanja izaslanika Zlatka Miletića izvan propisanog roka, tako da isto nije moglo biti proslijeđeno Vijeću ministara za ovu sjednicu sukladno Poslovniku Doma naroda. Ovo pitanje može biti planirano za prvu sjednicu Doma naroda koja je planirana već za 25. lipnja, znači za 15 dana. Molim izaslanika, kolegu Zlatka Miletića da se obrati ukoliko smatra potrebitim vezano za ovo.

Ne smatra. Hvala Vam. U skladu sa člankom 156. stavak (2) Poslovnika ove najave dostavljene su predsjedatelju Vijeća ministara i onom članu Vijeća ministara na kojeg se pitanje odnosi. Želim vas podsjetiti i na to da smo uputili obavijest Javnom radiotelevizijskom servisu BiH radi osiguranja izravnog televizijskog prenosa ovog dijela sjednice u skladu sa člankom 155. stavak (1) Poslovnika. Sada možemo započeti sa postavljanjem usmeno izaslaničkih pitanja i davanja odgovora. Riječ dajem kolegi Denisu Bećiroviću. Izvolite.

Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo. Moje pitanje je upućeno predsjedavajućem Vijeća ministara BiH, gospodinu Tegeltiji. Pitanje glasi – Kada nadležni organi države Bosne i Hercegovine planiraju otvoriti državnu granicu Bosne i Hercegovine za građane Evropske unije? Ovo se posebno odnosi na stotine hiljada ljudi koji su porijeklom iz Bosne i Hercegovine i koji se jako zanimaju kako i na koji način će reagirati Vijeće ministara u vezi s ovim pitanjem. Podsjećam da je ovo izuzetno važno pitanje i sa ljudskog i sa psihološkog, naravno i sa zdravstvenog i ekonomskog aspekta. Kolega Ahmed Husagić iz Socijaldemokratske partije Austrije i ja smo početkom maja javno pokrenuli jednu inicijativu s ciljem da ovo pitanje što prije na adekvatan način reguliramo. Podsjećam, u pojedinim državama Evropske unije, pogotovo kao što su Njemačka, Austrija, Švicarska, Danska itd. žive stotine hiljada građana koji su porijekolom iz Bosne i Hercegovine, koji žele ovo ljeto da provedu sa svojim porodicama, da posjete svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu i mislim da država Bosna i Hercegovina tim ljudima treba poslati jasnu poruku kada, na koji način mogu doći u Bosnu i Hercegovinu. Također, želim vrlo jasno reći da je naša obaveza da vodimo računa i o tim ljudima, a o ekonomskom aspektu ovog pitanja da ne govorim, o tome smo već govorili tako da ovdje prije svega ističem ovaj ljudski, psihološki aspekt, da ljudi, dakle, imaju pravo da dođu u BiH. Dakle, pitanje je upućeno predsjedavajućem.

Hvala kolega Bećiroviću. Hvala Vam. Predsjedavajući Tegeltija, izvolite. Vi takođe imate dvije minute za odgovor tako da ...

Zoran Tegeltija

Prekinite me ako produžim. Poštovani članovi Kolegija, gospodo delgati, gosti, predstavnici medija. Želim da kažem da problem upravljanja granicom, odnosno kontrola ulaska, izlaska u jednu zemlju pokazao se kao od izuzetno važnih mjera za kontrolu pandemije, koja se desila i u našoj zemlji i svim drugim zemljama. Kada smo kontrolisali ulazak u našu zemlju vodili smo računa, prije svega, o stavovima zdravstvenih radnika, onih epidemiologa i drugih koji su utvrđivali mjere, vodili smo računa o interesima privrede i naših građana i naposlijetku pokušali smo pratiti naše susjede i Evropsku uniju kao najznačajnije naše spoljnotrgovinske partnere. U tom procesu najvažniju ulogu imali su ljekari i zbog toga smo najviše se i pridržavali njihovih prijedloga i mjera zbog čega su naše mjere bile u jednom trenutku, možda, nepopularne kada smo uveli karantine na našoj granici, ali procjena je da su te mjere dale dobre rezultate. Kada je u pitanju otvaranje granica, naših granica, u onom trenutku kada su počeli procesi oslobađanja kretanja ponovo smo slijedili, prije svega, preporuku epidemiologa, zatim naše poslovne zajednice i građana BiH. U tom smislu znate da smo dali mogućnost ulazak poslovnih ljudi sa određenim ograničenjima, našim ljudima koji imaju dvojna državljanstva i pratili smo da ne uradimo ništa što bi u ovome trenutku moglo da naruši epidemiološku situaciju i naravno slijedili smo situaciju da smo prvo omogućili našim susjedima da mogu da uđu bez ikakve kontrole. Što se tiče našeg odnosa sa Evropskom unijom, za građane Evropske unije, prije svega, pratićemo ponovo ono što kažu epidemiolozi, zatim interesi privrede i građana i naposlijetu slijedićemo ovo što radi, takođe, Evropska unija. Prema onome kako sada stoje i kako je sad stav epidemiologa nije realno da granice BiH budu otvorene za građane Evropske unije prije kraja šestog mjeseca, s tim što je moguće da će se za pojedine zemlje ili pojedine regione iz Evropske unije uvesti određene restrikcije, odnosno ograničenja. To sve moći će samo da urade naši krizni štabovi, koji se bave epidemiološkom situacijom. Još samo rečenicu vezano za naše građane koji su uzeli državljanstva u drugim zemljama, napravili smo nekoliko izuzetaka za naše građane, jer imamo naše građane čija djeca imaju državljanstva drugih zemalja, maloljetna, njima smo omogućili da ulaze u zemlju sa svojim roditeljima. Imamo situaciju da imamo jednog bračnog druga koji ima državljanstvo Bosne i Hercegovine, a drugi ima državljanstvo neke druge zemlje, prihvatili smo takođe da mogu da uđu u našu zemlju. Prema tome, radićemo, pratićemo prije svega prijedloge epidemiologa, zatim interes privrede i na kraju pratićemo kako će se ponašati i zemlje Evropske unije prema Bosni i Hercegovini. Hvala lijepo.

Hvala Vama. Kolega Bećirović, jeste zadovoljni odgovorom?

Ja sam i na prošloj sjednici, evo i na ovoj, javno rekao da nisam zadovoljan sa onim što čini Vijeće ministara BiH u vezi sa ovom problematikom. Mislim da je i danas bila prilika da malo preciznije, jasnije pošaljemo jedan ozbiljan i konkretan odgovor, ali ljudi ni danas nisu čuli konkretan odgovor na ovo pitanje, a mislim da ti ljudi očekuju odgovor i na neka logična pitanja. Pitanje, recimo, na koje treba odgovoriti jeste – zašto smo otvorili državnu granicu BiH prema nekim državama koje se nisu još uvijek izborile sa ovom pandemijom, a s druge strane jesmo zatvorili državne granice prema nekim državama koje se relativno uspješno bore s tim? To, prije svega, nije logično. Ja očekujem da o ovom pitanju, prije svega, svoje mišljenje da struka, a ne politika, iz ovoga što sam čuo čini mi se da je bila više dominantna politika. I da završim, dakle još jednom koristim ovu priliku da pozovem Vijeće ministara BiH da barem danas, 11. juna 2020. godine, pošalje jasnu poruku koji je to datum kada ti ljudi mogu da dođu u Bosni i Hercegovinu i pod kojim uslovima.

Hvala kolega Bećiroviću. Riječ dajem kolegici Lidiji Bradara.

Zahvaljujem. Poštovani predsjedatelju, članovi Vijeća ministara, kolegice i kolege, uvaženi gosti, predstavnici medija sve vas lijepo pozdravljam. Moje pitanje je upućeno Uredu za veterinarstvo BiH, a odnosi se, znači molim vas da mi odgovorite – Koliko je osoba trenutačno u Uredu za veterinarstvo angažirano po osnovu ugovora o djelu? Odgovor treba sadržavati podatke o ukupnom broju osoba angažiranih po ugovoru o djelu sa srednjom i visokom stručnom spremom i Uredu u Sarajevu, kao i svim područnim odjeljenjima, uključujući Agenciju za označavanje životinja u Banja Luci i granične prijelaze. Visinu iznosa ugovora o djelu, nacionalnu pripadnost osoba angažiranih po osnovu ugovora o djelu i koliki broj se plaća iz proračuna, a koliko iz sredstava projekta – Cijepljenje malih preživara protiv bruceloze. Hvala.

Hvala Vama. Je li ima potrebe da ministar, odnosno neko iz ministarstva odma odgovori na ovo pitanje uz ovaj pisani što će doći?