18. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

30. 3. 2021

Stenogram

Dame i gospodo zastupnici, uvaženi gosti otvaram 18. sjednicu Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Srdačno pozdravljam sve nazočne zastupnike i goste. Odsutnost sa današnje sjednice opravdali su: zamjenik predsjedateljice Nebojša Radmanović, te zastupnici Nada Mladina, Nermin Nikšić, Nenad Nešić i Mirsad Kukić. Sjednici u ovom trenutku nazočno je 33 zastupnika. Konstatiram da sjednica ima kvorum za rad i odlučivanje. Kao što vam je naznačeno u pozivu za sjednicu u skladu sa člankom 167. Poslovnika na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu zastupnicima će biti omogućeno postavljati zastupnička pitanja u usmenom obliku. U skladu sa člankom 168. Poslovnika najave za postavljanje zastupničkih pitanja u usmenom obliku dostavili su sledeći zastupnici: Jasmin Emrić predsjedatelju Vijeća ministara BiH; Nenad Nešić ministrici civilnih poslova BiH; Mirko Šarović predsjedatelju Vijeća ministara BiH; Saša Magazinović predsjedatelju Vijeća ministara BiH; Mirjana Marinković-Lepić predsjedatelju Vijeća ministara BiH; Aida Baručija predsjedatelju Vijeća ministara BiH; Edita Đapo ministrici vanjskih poslova BiH i Branislav Borenović predsjedatelju Vijeća ministara BiH. Ove su najave u skladu sa člankom 168. stavak (2) Poslovnika dostavljene predsjedatelju Vijeća ministara BiH i onom članu Vijeća ministara na koga se pitanje odnosi. Još želim podsjetiti da je osiguran i izravni TV prijenos ovog dijela sjednice, naravno, u skladu sa člankom 167. stavak (1) Poslovnika. Sada možemo početi sa postavljanjem usmenih zastupničkih pitanja i davanjem odgovora. Riječ dajem zastupniku Jasminu Emriću.

Zahvaljujem uvažena predsjedavajuća. Na 49. sjednici ranijeg saziva ovog uvaženog Doma, a koja je održana 05.07.2017. godine, usvojen je zaključak koji je u vezi sa izgradnjom mosta kojeg Republika Hrvatska sada već uveliko gradi radi spajanja kopna s poluotokom Pelješac, a čime se zatvara Neumski zaljev i slobodni pristup BiH otvorenom moru. Navedenim zaključkom tražilo se od Vijeća ministara BiH da dostave sve sporazume, ugovore ili druge akte koje je potpisala BiH, a vezano za granicu BiH i Republike Hrvatske, kao i za izgradnju i odobrenja aktivnosti izgradnje Pelješkog mosta. Do danas, koliko je meni poznato, Predstavnički dom nije dobio na uvid i razmatranje traženu dokumentaciju. Također, nije mi poznato da li je u to vrijeme Vijeće ministara BiH poslalo bilo kakvu notu Republici Hrvatskoj, niti mi je poznato da li je Vijeće ministara BiH vodilo bilo kakve aktivnosti radi postizanja obostrane saglasnosti kako se to tražilo tačkom 2. predmetnog zaključka. Ono što je svima nama danas poznato je to da su radovi na izgradnji Pelješkog mosta u završnoj fazi, da BiH nije riješila s Republikom Hrvatskom razgraničenje na moru, te da nije riješeno prioritetno pitanje slobodnog pristupa otvorenom moru, a koje pravo pripada BiH u skladu s Konvencijom UN-a o pravu mora. S obzirom da kao zastupnik ovog uvaženog Doma nemam informacije o postupanju Vijeća ministara i nadležnog ministarstva po ovom zaključku, postavljam pitanje predsjedavajućem Vijeća ministara – Šta je Vijeće ministara BiH poduzelo, koje aktivnosti i radnje su do sada izvršene radi provođenja zaključka Predstavničkog doma, broj: 01-51-15- 49/17 od 05.07.2017. godine? Hvala.

Hvala. Pozdravljam predsjedatelja Vijeća ministara, gospodina Zorana Tegeltiju i pozivam na davanje odgovora. Izvolite predsjedatelju.

Zoran Tegeltija

Gospođo predsjedavajuća, članovi radnog predsjedništva, gospodo poslanici, predstavnici medija, kolege ministri, dozvolite mi na početku današnje sjednice da sve vas pozdravim i da pokušam da dam odgovor na ovo pitanje, pitnje koje veže se za zaključak koji je davno nastao i aktivnosti koje su preduzimane u tom nekom periodu prije dvije ili tri godine. Da bi bio, pošto ima ovdje četiri praktično pitanja koja je postavio poslanik, ja ću pokušati kratko da pročitam svaki detalj, s obzirom ponovo ... jer se radi o jako dugom vremenskom periodu. Na osnovu obavještenja Predstavničkog doma Savjet ministara na 108. sjednici razmatrao i usvojio Izvještaj Ministarstva komunikacija i transporta o aktivnostima vezanim za izgradnju Pelješkog mosta. Na toj sjednici je zaduženo Ministarstvo civilnih poslova da od Državne komisije za granicu zatraži potpuni izvještaj o njenom radu u vezi razgraničenja na moru. Ministarstvo komunikacija i transporta 25.07.2017. godine uputilo je predmetni izvještaj Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. Na 113. sjednici, održanoj 05. septembra 2017. godine, Savjet ministara je razmotrio i usvojio dopunu Izvještaja o aktivnostima vezanim za izgradnju Pelješkog mosta razmatranog na 108. sjednici. Ministarstvo komunikacija i transporta je 06.09.2017. godine dostavilo dopunu Izvještaja Predstavničkom domu. Ministarstvo spoljnih poslova do sada nije poslalo notu Republici Hrvatskoj, jer da bi se to učinilo, odnosno da bi se ista poslala o tome je potrebno da se izjasni Predsjedništvo BiH, prema informacijama oko toga nije postojala saglasnost Predsjedništva BiH. Pored Ministarstva komunikacija i transporta u predmetno pitanje uključeno je i Predsjedništvo BiH, Ministarstvo spoljnih poslova, kao i Državna komisija za granice. Minsitarstvo komunikacija i transporta BiH u skladu sa svojim nadležnostima i dalje prati proces izgradnje mosta na Pelješcu. Hvala lijepo.

Hvala predsjedatelju na odgovoru. Zastupnik, da li želi komentirati? Izvolite, imate riječ.

Zahvaljujem predsjedavajuća. A s obzirom na ovaj odgovor predsjedavajućeg Vijeća ministara, ja cijenim da nije dovoljno urađeno na provođenju ovih zaključaka, stoga nisam zadovoljan s tim što nadležne institucije nisu pristupile provođenju zaključka, koji ima svoje četiri tačke, koje su međusobno povezane, a sve se odnose na to da se s Republikom Hrvatskom postigne dogovor o slobodnom pristupu BiH otvorenom moru, na tome je trebalo insistirati i aktivnije raditi. Ja molim predsjedavajućeg Vijeća ministara da mi dostavi odgovor i u pisanom obliku, ali s obzirom da za 122 dana ističe rok po ugovoru za izgradnju Pelješkog mosta, te da je izgradnja u završnoj fazi, koristim i ovu priliku da javno pozovem Predsjedništvo BiH, Vijeće ministara BiH i nadležno Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, te Vas, predsjedavajući Vijeća ministara, da do zvaničnog roka završetka izgradnje Pelješkog mosta pokrenete bilateralne razgovore s Republikom Hrvatskom radi postizanja dogovora i sporazuma o slobodnom pristupu BiH otvorenom moru ili međunatodnim vodama u skladu s Konvencijom UN-a o pravu mora. Zbog kratkog roka molim pozvane institucije da ovo pitanje od danas bude prioritet u njihovom radu. Hvala.

Hvala. Sljedeći po redosljedu pitanja je zastupnik Nenad Nešić, budući je opravdao svoju odsutnost, idemo prema rasporedu. Riječ dajem zastupniku Mirku Šaroviću, izvolite zastupniče.

Hvala predsjedavajuća. 03. februara Predstavnički dom je donio tri zaključka i koja su odnosila na obavezu prema Savjetu ministara i ovaj put moje pitanje se upućuje prema predsjedavajućem Savjeta ministara u kome želim da ga pitam – Zašto se ne postupa po zaključcima ovog Predstavničkog doma od 03. februara kada je ovaj Dom zatražio da se u roku od 15 dana, znači do 18. februara, pismeno odgovori ovom Domu na tri ključna, važna pitanja za ekonomiju BiH, jedno se odnosi na sankcije Energetske zajednice prema BiH s kraja prošle godine zbog neispunjavanja uslova, vi znate koji su to uslovi i pitanje je, ustvari tražio se odgovor na to šta je BiH preduzela da do sankcija ne dođe i drugo kakav je program ako su sankcije već dobijene da se to prevaziđe i da BiH ne bude praktično među jedinim zemljama koja je samo na nivou ili rangu Drugog energetskog paketa? Drugo, drugi zaključak se odnosio na ispunjenje obaveza prema EU kada se odnosi, koje se odnosi na pileće meso i ti rokovi su produžavani – Šta je sa tim učinjeno? I treće pitanje na, koje se odnosi na sankcije Ruske Federacije, odnosno njene nadležne Veterinarsko fitosanitarne službe na zabranu izvoza krušaka zrob propusta, graški i slanja u ovu zemlju neispravnog voća i povrća iz naše zemlje. Odgovor, bar ja ne znam da je stigao na odgovarajuće vrijeme i postavljam pitanje – Zašto se ne ispunjavaju obaveze prema ovom Domu? Ako je trebalo produženje roka da se on produži i .../govornik se upozorava na vrijeme/... to je po meni, evo suština mog pitanja. Hvala vam.

Hvala. Odgovor predsjedatelj Vijeća ministara, gospodin Tegeltija. Izvolite.

Zoran Tegeltija

Hvala lijepo. Pitanje je bilo zaista uopšteno i govorilo se o poslaničkoj inicijativi, ali iz pitanja se zaista nije moglo znati na čemu se radi, da bi provjerili gdje se to nalazi u kojoj je to fazi. U odgovoru na prethodno pitanje kad sam čitao vidjeli ste kako je i prethodni Savjet ministar radio kada je dobijao inicijative iz Predstavničkog doma, tako radimo i sada, inicijativu koju dobijemo iz Predstavničkog doma proslijeđujemo nadležnoj instituciji, ovaj put je to bila, sva ova pitanja koja su sada ovdje pročitana odnose se na Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa i mi smo zadužili Ministarstvo da pripremi odgovor i koji će biti dostavljen Parlamentarnoj skupštini. Onog trenutka kada bude završeno izjašnjenje Ministarstva spoljne trgovine biće na sjednici Savjeta ministara i o tome ćete biti detaljno informisani na osnovu ovoga. Moramo, takođe, da razumijemo da neko vrijeme koje postavljate je jako kratko, od trenutka kada taj zvanično dođe prijedlog iz Predstavničkog doma, od onog trenutka kada vi postavite ne postoji jednostavno u 15 dana mogućnost da to stavite na sjednicu Savjeta ministara, jer znate u kojim rokovima se moraju zakazivati sjednice Savjeta ministara, utvrđivati dnevni red i zato vas molim kod ovih inicijativa da ipak se daju realni rokovi u kojima se mogu pripremiti odgovori. Hvala vam lijepo.