13. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

14. 10. 2020

Stenogram

Molim narodne poslanike i goste da zauzmu mjesta. Dame i gospodo narodni poslanici, cijenjeni gosti otvaram 13. sjednicu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, koja uobičajeno počinje izvođenjem himne. Dame i gospodo uobičajeno prvo najave onih koji ne mogu prisustvovati. Iz Kabineta predsjedavajućeg Savjeta ministara dobili smo obavještenje da predsjedavajući, gospodin Zoran Tegeltija neće biti u mogućnosti da prisustvuje današnjoj sjednici zbog ranije preuzetih obaveza, koje su koliko znam međudržavne. Iz Kabineta ministarke civilnih poslova, gospođe Ankice Gudeljević obavješteni smo da ne može prisustvovati zbog zdravstvenih razloga, a isti slučaj je iz Kabineta ministra finansija i trezora gospodina Vjekoslava Bevande, koji je odredio zamjenika gospodina Hazima Rančića. Kad su u pitanju narodni poslanici, oni većina bez razloga samo javljaju da ne mogu prisustvovati, javili su da ne mogu prisustvovati: Nada Mladina, Branislav Borenović, Enver Bijedić i gospodin Nenad Stevandić, koji je obrazložio da je to iz revolta zbog, kako on kaže, nelegalne odluke Centralne izborne komisije o kojoj se danas posebno odlučuje. Pored toga imamo dovoljnu većinu da možemo da radimo i da odlučujemo, dakle sjednica ima kvorum. Poziv za sjednicu, a u skladu sa članom 167. već je odlučeno da prije rasprave o dnevnom redu poslanici postavljaju poslanička pitanja u usmenoj formi. Najave za postavljanje poslaničkih pitanja u usmenoj formi dostavili su sljedeći poslanici: Nenad Stevandić, Predrag Kožul, Nenad Nešić, Sanja Vulić, Ljubica Miljanović, Aida Baručija, Damir Arnaut, Mira Pekić. Ove najave su u skladu sa članom 168. Poslovnika dostavljene predsjedavajućem Savjeta ministara i onom članu Savjeta ministara na koga se odnose. Podsjećam da je obezbjeđene direktan TV prenos za ovu tačku dnevnog reda. Možemo početi sa postavljanjem usmenih pitanja. Gospodin Nenad Stevandić tu nije i nema pitanja njegovog gospođi ministarki. Riječ ima gospodin Predrag Kožul, pitanje ministru spoljnih poslova. Izvolite Vaša dva minuta, gospodine Kožul.

Kolegice i kolege, uvaženi gosti, sve vas srdačno pozdravljam na početku ovog današnjeg zasjedanja Parlamentarne skupštine. Ja sam htio postaviti pitanje ministrici vanjskih poslova, kao što vidim i vidite uvažena ministrica nije nazočna, što nije novina. Uvažena ministrica nije bila nazočna ni na jednoj sjednici ovog Doma, osim na sjednici gdje je imenovana u Vijeće ministara. Mi smo juče imali sjednicu Povjerenstva za financije i proračun gdje smo raspravljali o revizijskim izvješćima koja su dobila mišljenja s rezervom, Ministarstvo vanjskih poslova u pravilu je među time i rukovoditelj, odnosno ministrica ni tu nije bila nazočna. Ja ću ipak, evo apeliram na sve one koji mogu ministrici, osim mene, na ovako javan način poručiti, da bi bilo dobro da uvažava ovaj Dom i da na sjednice Doma onako kako je i predviđeno Poslovnikom dolazi. Ja ću pitanje ipak pročitati i na to pitanje tražiti pisani odgovor iz Ministarstva vanjskih poslova, makar da ne očekujem da ću ga dobiti i reću vam zašto. Dakle, pitanje je se odnosilo na činjenicu da je Nedim Makarević veleposlanik BiH u Norveškoj uputio proglas u vezi održavanja izbora u Gradu Mostaru, gdje pozivajući na registraciju birača iste te birače pokušao instruirati kako i za koga treba glasati. Na taj način je grubo prekršio ovlasti i norme primjerene svojoj funkciji i statusu. Ja sam htio zamoliti ministricu da mi pojasni sve okolnosti oko navedenog proglasa, kao i mjere koje je poduzela u vezi s time. Ovim putem pozivam je da mi na pisani način odgovori na ovo moje pitanje. I još jednom podsjećam javnosti radi, ali i evo ja se nadam da će i to doći do Ministarstva vanjskih poslova, 29.01. sam postavio jedno pitanje u Ministarstvu vanjskih poslova, ministrici vanjskih poslova, nakon toga i urgencije sam pisao, ali odgovor ni na taj, na to pitanje nisam dobio. Držim da je ovo, ovaj odnos prema ovom Domu, prema obvezama koje članovi Vijeća ministara imaju prema ovom Domu potpuno neprimjeren i kao Dom bi trebali možda razgovarati i reagirati na taj odnos. Zahvaljujem.

Hvala. Narodni poslanik se opredjeljuje da dobije pisani odgovor, to sa shvatio i to treba da bude insistiranje Parlamenta i poruka Savjetu ministara kad poslanici traže odgovor onda on mora da dođe. Riječ ima gospodin Nenad Nešić, koji ima pitanje predsjedavajućem Savjeta ministara.

Poštovane kolege, pošto predsjedavajući Savjeta ministara nije tu, ja ću pitanje postaviti i očekujem da mi se odgovor dostavi u pisanoj formi. Pitanje glasi – Kada možemo očekivati da Savjet ministara predloži zakon o restituciji imovine i dokle je stiglo sa formiranjem Mješovite komisije između BiH i Srpske pravoslavne crkve koja treba da usaglasi koja će nepokretna imovina biti vraćena Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a koja će biti nadoknađena?

Nema predsjedavajućeg, očekujemo pisani odgovor. Riječ ima gospođica Sanja Vulić. Izvolite, pitanje za ministarku civilnih poslova.

Hvala predsjedavajući. Moje pitanje se odnosi na nadležnost Sektora za zdravstvo pri ministarstvu, a ono glasi ovako – Da li je upis medicinskih sredstava samo i isključivo nadležnost Agencije za lijekove? Šta je definisano zakonom kada je u pitanju upis medicinskih sredstava sa oznakom C i bez oznake C? Kako se na tržištu mogu naći medicinska sredstva koja nisu upisana u Registar lijekova? Od početka pandemije bilo je mnogo donacija medicinskih sredstava, da li te donacije podliježu upisu u Registar medicinskih sredstava? I na kraju, da li Sektor za zdravstvo ili uvažena ministarka razmišljaju o inicijativi ka Savjetu ministara, a u cilju razrješavanja aktuelnog direktora Agencije koji je dovođenjem sebe u poziciju osumnjičenog, a kako poznavaoci prava i farmacije tvrde, uradio sve suprotno Zakonu o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH? Naravno moram naglasiti da naš Poslovnik kaže da mogu pitanja postavljati i samo Savjetu ministara ili članovima Savjeta ministara kada su u pitanju institucije i pozicije kao što je Agencija za lijekove, samim tim pošto je ovo ministarstvo ima Sektor za zdravstvo cijenim da je adekvatno da dobijem odgovor od uvažene ministarke.

Hvala. Nema ministarke civilnih poslova, odgovor ćemo pismeno dobiti, nadam se.

Ne da se nadamo, već koliko znam to je njena obaveza, ja ću postavljati pitanje dok odgovor ne dobije.

Doro, hvala. Riječ ima narodna poslanica, gospođa Ljubica Miljanović, pitanje predsjedavajućem Savjeta ministara. Izvolite.