13. hitna sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

31. 3. 2022

Stenogram

Uvažene dame i gospodo zastupnici, poštovani gosti u ovome trenutku imamo, prisutan je 21 zastupnik, dakle, nemamo još uvijek kvorum koji je 22 prisutna zastupnika. Da bi se do kraja ponašali u skladu sa Poslovnikom, u skladu s kojim smo i sazvali današnju hitnu sjednicu, ja u skladu sa članom 73. dajem pauzu do 13:00 sati tokom koje ćemo vidjeti da li je moguće osigurati kvorum. Tako da ćemo se ovdje opet vidjeti u 13:00 sati.

Počinjemo za minut. Ok, uvažene zastupnice i zastupnici još uvijek nemamo ispunjen kvorum, još uvijek imamo prisutnog 21 zastupnika Predstavničkog doma. Ja želim posebno da se zahvalim svim zastupnicama i zastupnicima, koji su trenutno ovdje u sali, na visokom nivou odgovornosti prema radu i zadacima ovoga cijenjenog Doma, kao i prema obavezama koje svi imamo i po Ustavu, i po Poslovniku prema zastupničkoj dužnosti. Ponavljam, kvorum nije ispunjen u ovome trenutku, tako da današnja sjednica neće biti održana, to konstatujem sa žaljenjem .... imajući u vidu veliki broj vrlo važnih i ozbiljnih materijala koji su danas trebali biti na dnevnom redu, od budžeta, Zakona o carinskim prekršajima, finansijskih sporazuma, pa do, naravno, izuzetno važne i aktuelne teme vezane za BH Televiziju kao jednog od stubova državnosti Bosne i Hercegovine. Nažalost, neki su odlučili da ne dođu danas na sjednicu, oni će protumačiti i svoje stavove, kao i svako od nas svoj stav prema tome, a mi se vidimo nekim, neki naredni put. Želim vam svako dobro i time smo, evo, završili današnje okupljanje u vezi sa mogućnošću održavanja sjednice. Hvala. Vrijeme završetka 13:11 sati.