11. hitna sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

8. 3. 2024

Stenogram

Uvažene dame i gospodo zastupnici, poštovani gosti otvaram 11. hitnu sjednicu Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Himna. S obzirom da je danas 8. ožujak svim kolegicama zastupnicama, svima ženama nazočnim u ovoj dvorani i svim onim koje prate preko medija čestitam Međunarodni praznik dan žena. Ja se odma u to ime ispričavam što sam danas morao zakazati ovu sjednicu, ja mislim da razumijete, inače bi pokušao izbjeći da to ne bude danas. Srdačno vas, još jednom, sve nazočne pozdravljam zastupnike i goste. Odsutnost su pravdali zastupnici: Šemsudin Mehmedović, Milan Petković, Vlatko Glavaš, Edin Ramić, Midhat Čaušević i Denijal Tulumović. Sjednici je nazočno 32 zastupnika, znači imamo kvorum za rad i odlučivanje. Sjednica je sazvana u skladu sa člankom 27. stavak (1) točka b) i člankom 68. Poslovnika Zastupničkog doma. Konstatiram da, da smo sjednicu, imamo sljedeći dnevni red, to je Dnevni red 1. Prijedlog zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama na razini Bosne i Hercegovine (P.Z.E.I.), predlagatelj: Vijeće ministara BiH, sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku, u skladu sa člankom 133. Poslovnika, broj: 01,02-02- 1-532/24 od 07.03.2024. godine Prelazimo na točku jedan, Ad. 1. Prijedlog zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama na razini Bosne i Hercegovine (P.Z.E.I.), predlagatelj: Vijeće ministara BiH, sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku, u skladu sa člankom 133. Poslovnika, broj: 01,02-02-1- 532/24 od 07.03.2024. godine

Dobili ste Prijedlog zakona, koji je dostavljen sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku. Prije otvaranja rasprave o zahtjevu za hitni postupak dajem riječ ministru Davoru Bunozi da obrazloži zahtjev za razmatranje po hitnom postupku. Ministre Bunoza izvolite.

Davor Bunoza

Hvala lijepo. Poštovani predsjedavajući, članovi Kolegija, uvaženi zastupnici i zastupnice, sve vas pozdravljam. Dakle, smatram da su ispunjene zakonske pretpostavke da se ovaj Zakon rješava po žurnom postupku obzirom da se radi o zakonu koji predstavlja jedan od 14 prioriteta i svi smo svjesni kratkoće roka, kao i štetnih posljedica ukoliko ne uvažimo ovaj Zakon. Hvala lijepo.

Hvala lijepo ministre. Otvaram raspravu o zahtjevu za hitni postupak. Za povredu Poslovniku javio se zastupnik Šerif Špago, predsjedatelj Kluba zastupnika SDA. Izvolite.

Zahvaljujem predsjedavajući. Pozdravljam, prije svega, kolegice zastupnice i želim i ja da čestitam 8. mart, pozdravljam i sve ostale prisutne i svim ženama koje su prisutne ovdje u sali želim čestitati 8. mart, naravno pozdravljam i sve druge prisutne. Ja sam se prijavio za povredu Poslovnika vezno je za član 106. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, a odnosi se na sledeće. Klub SDA je 22. februara 2024. uputio zakon sa nazivom zakon o sprječavanju – Prijedlog zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama BiH, 26.03.(?) zatražili smo hitnu sjednicu vezano za razmatranje navedenog zakona. 28.02. na sjednici Proširenog kolegija predlagao sam da se zakon uvrsti u dnevni red 16. redovne sjednice, nije bilo većine da podrži. 28.02. predsjedavajući zakazuje 11. hitnu sjednicu za razmatranje navedenog Prijedloga zakona za 11. mart. Zahtjev Vijeća ministara od 07.03., znači od juče, koji takođe predlaže razmatranje zakona sličnog sadržaja po hitnom postupku usvaja se i zakazuje se današnja sjednica, znači u roku od 24. sata. Članom 106. Poslovnika, između ostalog, regulisane su procedure vezano za predlaganje zakona, a stavovima (6), (7) i (8) procedure kako, ako je Dom dobio više prijedloga zakona kojima se regulišu ista pitanja i posebno stavom (7) je definisano ako nije došlo do usaglašavanja da se u dalju proceduru upućuje prijedlog zakona koji je prvi dostavljen Domu. Takođe mi je nejasno po kojim kriterijima je predsjedavajući sazvao hitnu sjednicu za 11. mart, ako je zahtjev dostavljen 26. februara, znači je li to po tumačenu bitno sazvati u roku tri dana, a ona se može održati, evo recimo, iduće godine, da je to ispoštovana poslovnička obaveza. Iz tog razloga smatram da je Prijedlog zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama BiH, koji je u proceduru uputio, što sam ja uputio ispred Kluba SDA trebao biti prvi na razmatranju u ovome Domu, a tek onda ovaj Zakon koji je juče u parlamentarnu proceduru uputilo Vijeće ministara i smatram da je time povrijeđen Poslovnik, evo naveo sam prethodno koji članovi. Hvala lijepo.

Hvala gospodine Špago. Samo kratko, znači pozvali ste nas članak 106. Poslovnika koji se odnosi na redovitu proceduru, ako gledamo i tu proceduru onda niste dobili pozitivno mišljenje Vijeća ministara za svoj prijedlog zakona. Na temelju članka 68. predsjedatelj Zastupničkog doma može cijeniti da iz, nisu ni opravdani razlozi za sazivanje žurne sjednice. Ja sam je sazvao i mislim da su opravdani razlozi, a svima je poznato da smo očekivali od Vijeća ministara usuglašen tekst istog zakona, a s obzirom da nismo u ovoj dilemi, znači, ima nekih nesrazmjera, Kolegij je odlučio kako je se i dogodilo. Za raspravu se prijavio zastupnik Jasmin Emrić. Izvolite. Šerif Špago, ispravak krivog navoda, oprostite. Izvolite.

Predsjedavajući, znači, član 106. definiše podnošenje prijedloga zakona, ne kaže da se odnosi na prijedlog zakona po hitnom postupku, po redovnom postupku, po skraćenom, nego podnošenje prijedloga zakona u dijelu koji se odnosi na hitni postupak ima samo način šta znači hitni postupak. Znači, nigdje na drugom mjestu u Poslovniku nije regulisano da ima negdje definisano koja je procedura sazivanja, odnosno dostavljanja mišljenja Vijeća ministara i svega ostalog i evo to sam mislio ispraviti.

Dijelom ste u pravu, gospodine Špago, ali isto tako da ću Vas upoznati i sa člankom 20. točka j) da se odlučivanje o tumačenju ovog Poslovnika radi Kolegij, dok pitanje ne uradi Dom. Ovdje je, znači, pitanje da niste imali pozitivno mišljenje oko zakona, tako da je Kolegij odlučio kako je se i događa. Zlatan Begić, ispravak krivog navoda. Izvolite.

Dame i gospodo na prvom mjestu, budući da se prvi put javljam, želim da čestitam praznik Dan žena i da pozdravim sve prisutne, uključujući i administrativno-tehničke službe, kolegice i kolege, predstavnike medija i ostale koji prisustvuju ovoj sjednici, predstavnike izvršne vlasti svakako. Dakle, ispravak krivog navoda se odnosi na izlaganje predsjedavajućeg u vezi sa sazivanjem hitne sjednice. Mislim da ste uveli vrlo opasnu i protivposlovničku praksu kada je riječ o tumačenju roka od tri dana. Vi ste uveli, parlamentarna većina je to prihvatila, i oni koji su danas u vlasti sutra mogu biti i u opoziciji, ja znam tokom čitavog prošlog mandata kada bi opozicija zatražila da se, da su se te hitne sjednice sazivale u roku od tri dana, jel upravo je tu poenta hitnosti da se nešto mora hitno razmatrati. Ali mislim da je ovo vrlo jedna opasna praksa za razvoj parlamentarizma i za neke buduće sazive ovog Parlamenta, koja je evo uvedena sa Vašim predsjedavanjem. Hvala lijepo.

Posjetiću Vas na članak 68. da se u roku od tri dana saziva sjednica, da je trebalo da se održava bilo bi, pisalo bi da se održi, prema tome u roku od tri dana je sazvana sjednica sukladno mogućnostima da se ona održi. Prelazimo na …, Zlatan Begić ispravak krivog navoda. Izvolite.