12. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

31. 10. 2023

Stenogram

Uvažene dame i gospodo, molim vas zauzmite svoja mjesta kako bi počeli sa radom 12. sjednice Zastupničkog doma. Dame i gospodo zastupnici, poštovani gosti, otvaram 12. sjednicu Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, molim vas himna. Posebno pozdravljam predsjedateljicu Vijeća ministara, uvaženu gospođu Borjanu Krišto, sve ministre i zamjenike, sve nazočne u ovoj dvorani i one koji nas prate na bilo koji način. Ministar pravde BiH, gospodin Davor Bunoza, dostavio je obavijest da zbog ranije preuzetih obaveza nije u mogućnosti nazočiti sjednici, te je ovlastio zamjenika, Elvira Mahmuzića, da u njegovo ime nazoči sjednici. Iz Ureda zamjenika ministara vanjskih poslova BiH dostavljena je obavijest da zamjenik ministra, gospodin Brkić, nije u mogućnosti nazočiti sjednici zbog ranije preuzetih neodgodivih obveza. Odsustvo je opravdao i zastupnik Obren Petrović. Sjednici je nazočno 38 zastupnika, te konstatiram da imamo kvorum i možemo raditi i odlučivati. Kao što vam je naznačeno u pozivu za sjednicu, u skladu sa člankom 167. Poslovnika, na početku sjednice, prije rasprave o dnevnom redu, zastupnicima će biti omogućeno postavljanje zastupničkih pitanja u usmenom obliku. U skladu sa člankom 168. Poslovnika najave za postavljanje zastupničkih pitanja u usmenom obliku dostavio je uvaženi zastupnik Jasmin Emrić. Gospodin Emrić, izvolite.

Zahvaljujem uvaženi predsjedavajući. Već duži vremenski period državljani BiH koji rade u Republici Sloveniji negoduju zbog toga što naša država još uvijek nije s Republikom Slovenijom uspostavila reciprocitet u vezi stjecanja prava vlasništva nad nekretninama. U ovoj temi radi se o tome da naši građani koji su državljani BiH, a koji rade i privremeno borave u Republici Sloveniji prilikom kupovine nekretnine u Sloveniji, zemljišta, stana ili kuće, ne mogu provesti postupak knjiženja vlasništva nad tim nekretninama jer između BiH i Republike Slovenije nije potpisan sporazum o reciprocitetu. Kako su me informirali građani koji imaju problem nemogućnosti knjiženja vlasništva nad kupljenim nekretninama u Republici Sloveniji, slovenske vlasti su spremne da se postigne sporazum o reciprocitetu, te navode da je zastoj i sporost u rješavanju ovog problema isključivo odgovornosti državnih vlasti BiH. U tom kontekstu ih upućuju da se obrate nadležnim institucijama BiH i da traže informaciju zašto još uvijek nije postignut sporazum o reciprocitetu, te koje su prepreke da se omogući obostrano stjecanje vlasništva na nekretninama. Budući da sam i ja dobio slična pitanja od strane naših građana, te nastojeći aktulizirati ovu temu postavljam pitanje predstavniku Ministarstva pravde BiH, odnosno ministru pravde BiH: – U kojoj fazi je postupak postizanja sporazuma između BiH i Republike Slovenije o uspostavi reciprociteta u vezi stjecanja prava vlasništva na nekretninama, te da li Ministarstvo planira i kada bi mogli očekivati postizanje ili ratifikaciju tog sporazuma? Hvala.

Hvala lijepa. Na temelju pisane ovlasti koju je dostavio ministar, odgovor će dati zamjenik ministra, Elvir Mahmuzić. Izvolite.

Elvir Mahmuzić

Uvaženi predsjedavajući, dopredsjedavajući, uvaženi zastupnici i zastupnice, predsjedateljice Vijeća ministara, kolegice i kolege ministri, mediji, sve vas srdačno pozdravljam. Ovom prilikom se zaista želim zahvaliti uvaženom zastupniku Jasminu Emriću na ovom postavljenom pitanju, što pokazuje veliko interesovanje, kako i zastupnika, tako i javnosti u BiH i u Sloveniji. Želim istaći da ćete svakako i pismenim putem biti informisani detaljno o ovoj temi, međutim trenutno ću vam prezentirati par činjenica. Uvjeren sam da znate da je nadležnost po pitanju sticanja prava vlasništva na nekretninama ustvari na nivou entiteta u BiH i Brčko Distrikta. Ministarstvo pravde Republike Slovenije je 1. juna 2023. godine uputilo dopis Ministarstvu vanjskih poslova BiH i Ministarstvu pravde BiH kojim je jasno dato na znanje da Republika Slovenija ima interes da pitanje uspostave reciprociteta po pitanju prava vlasništva što prije riješe na obostrano zadovoljstvo. Delegacije Ministarstva pravde BiH i Delegacije Republike Slovenije su u Sarajevu 17.10.2023. i održali sastanak na ovu temu. S obzirom da je BiH postala zemlja kandidat za članstvu u EU u decembru 2022. godine, Republika Slovenija je počela primjenjivati na državljane BiH i pravna lica sa sjedištem u BiH Zakon o uslovima za sticanje imovinskih prava od strane fizičkih i pravnih lica zemalja kandidata za članstvo u EU, promet i nekretninama. Temeljem odredbi istog ovog Zakona, državljani BiH i pravna lica sa sjedištem u BiH imaju formalno pravo sticati pravo vlasništva na nekretninama na teritoriji Republike Slovenije pod uslovom da postoji reciprocitet koji se utvrđuje prema njihovom Zakonu o utvrđivanju reciprociteta, dakle, Republike Slovenije. Regulisanje prava stranih vlasništva na sticanju nekretnina u BiH definisano je kroz entitetske zakone o stvarnim pravima i Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravim Brčko Distrikta BiH. Svi ovi navedeni zakoni u BiH predviđaju pravo sticanja, pravo sticanja nekretnina za strane državljane uz uslov postojanja reciprociteta. Ministarstvo vanjskih poslova BiH informisalo je Ministarstvo pravde BiH da je dana 19.06. ove godine uputilo dopis entitetskim ministarstvima pravde i Pravosudnoj komisiji Brčko Distrikta u vezi postojanja uslova za reciprocitet, te da poduzmu korake ka regulisanju pitanja reciprociteta u odnosu na prava državljana Republike Slovenije u BiH. Tu se prije svega misli na listu, odnosno spisak država sa kojim BiH ima ili nema reciprocitet koju entitetska ministarstva i Brčko Distrikt objavljuje svake godine, a koja predstavlja osnov za formalizaciju reciprociteta u smislu korištenja prava na kupovinu nekretnina. Informisani smo da je Pravosudna komisija Brčko Distrikta donijela spisak država sa kratkim opisom uslova pod kojima strana lica mogu ili ne mogu ostvarivati odnosno sticati pravo vlasništva nad nekretninama u toj državi, te istom faktički konstatovanju postojanje reciprociteta. Prema informacijama kojim mi trenutno raspolažemo Ministarstvo pravde Federacije BiH i Ministarstvo pravde Republike Srpske još uvijek nisu ažurirali ovu listu. I da završim, Ministarstvo pravde BiH nakon održanog sastanka sa predstavnicima Ministarstva pravde Republike Slovenije pripremilo informaciju prema Ministarstvu vanjskih poslova BiH da poduzmu sve dodatne korake pri formalizaciji činjeničnog postojanja reciprociteta kroz dopis Ministarstvima pravde entiteta, sa navođenjem novih činjenica i sa molbom da ažuriraju listu, odnosno spisak zemalja sa kojima BiH ima ili nema reciprocitet, a koja će biti osnov za potpunu formalizaciju i postojanje reciprociteta i da konačno počnu teći prava državljana BiH kao i državljana Slovenije. Nakon završenih obaveza nadležnih institucija po ovom pitanju mišljenja smo da bi bilo svrsishodno razmjenom nota sa Republikom Slovenijom uspostaviti odnosno potvrditi taj reciprocitet. Hvala lijepo.

Hvala gospodinu zamjeniku ministara, Mahmuziću, na odgovoru. Samo bih podsjetio sve članove Vijeća ministara da odgovor traje do dvije minute sukladno Poslovniku Zastupničkog doma i molim vas da prilagodite odgovore do dvije minute, a ostalo što je potrebno možete dostaviti u pisanom obliku. Gospodin Emrić, komentar na odgovor. Izvolite.

Zahvaljujem na odgovoru i molim da mi se dostavi odgovor i u pisanoj formi. Međutim, s obzirom na aktivnosti koje traju ja pozivam nadležno Ministarstvo pravde BiH kao i Vijeće ministara da u skladu sa svojim nadležnostima nastave aktivnosti radi zaključenja ovog sporazuma između BiH i Republike Slovenije radi uspostavljanja reciprociteta po pitanju stjecanja prava vlasništva na nekretninama. Ne smijemo dozvoliti da sporost i pasivnost bude razlog da se naši građani moraju odreći bh. državljanstva kako bi mogli steći pravo vlasništva na nekretninama u Republici Sloveniji. Velik broj naših građana to ne želi, ali ako naše vlasti ništa ne poduzmu, ako i dalje budu pasivne kao i proteklih godina onda će mnogi biti prisiljeni uzeti državljanstvo Republike Slovenije. Stoga još jednom pozivam na hitnost i na kontinuirano i odgovorno postupanje u ovom postupku. Hvala.

Hvala lijepo. Sada prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda. Dodane su točke : Točka 3. – Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti i prometu na cestama u BiH. Predlagatelji: zastupnici Milan Dunović, Zlatan Begić i Vlatko Glavaš, sa zahtjevom za razmatranje Prijedloga zakona po žurnom postupku u skladu sa članom 133. Poslovnika. Točka 13. – Prijedlog rezolucije o potrebi donošenja odluke o otvaranju pregovora između BiH i Evropske unije o pristupanju Evropskoj uniji, predlagatelj: Kolegij Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Točka 15. – Zastupnička incijativa Šerifa Špage o izmjeni Izbornog zakona kako sam razumio, Točka 16. – Prijedlog zaključka o osnivanju privremenog istražnog povjerenstva u vezi sa iznošenjem obavještajnih podataka ministra odbrane Zukana Heleza, predlagatelji: zastupnici Sanja Vulić i Milorad Kojić S dnevnog reda na zahtjev Povjerenstva za financije i proračun skinute su ranije: Točka 7. – Godišnje revizorsko izvješće o glavnim nalazima i preporukama za 2022. godinu, podnositelj: Ured za reviziju institucija BiH, Točka 8. – Izvješće Ureda za reviziji institucija BiH o financijskoj reviziji institucija BiH za 2022. godinu Otvaram raspravu o predloženom dnevnom redu. Uvaženi zastupnik Milan Dunović. Izvolite.

Zahvaljujem. Kolege zastupnici, članovi Vijeća ministara, pratećih službi, predstavnici medija, dragi gosti, sve vas srdačno pozdravljam. Ja imam potpisanu incijativu 19 zastupnika iz Predstavničkog doma koja je u skladu sa članovima 70. i 71. Poslovnika, a odnosi se na donošenje odnosno tražimo uvrštavanje na dnevni red, a incijativa je zapravo donošenje odluke o razrješenju zastupnika Marinka Čavare sa pozicije predsjedavajućeg Predstavničkog doma odnosno člana Kolegija ovog Doma. U obrazloženju, dobit ćete svi protokolisan je materijal, možete sami pročitati, evo ja ću ukratko, predsjedavajući Predstavničkog doma, gospodin Marinko Čavara, je na 10. sjednici održanoj 22. augusta 2023. godine, te na 6. hitnoj sjednici održanoj 28. augusta, nakon toga na 11. sjednici održanoj 21.09. zloupotrebljavajući poziciju predsjedavajućeg grubo kršio prava i dužnosti opozicionih poslanika koje su regulisane Poslovnikom Predstavničkog doma, te je tokom rasprave na navedenim sjednicama prekidajući diskusije, oduzimajući riječ poslanicima bez opravdanog razloga to radio i mimo propisanih procedura. U više navrata tokom navedenih sjednica je tumačio Poslovnik Doma, iako nije nadležan za samo tumačenje. Na sjednicama nije obezbjeđivao prisustvo članova Vijeća ministara, evo vidimo da je i danas to u velikoj mjeri tako, iako je to poslovnička obaveza. Također, predsjedavajući je prekršio Poslovnik Doma i pri zakazivanju hitne sjednice, 7. hitne sjednice, za koji su, za sazivanje sjednice su uputili zahtjev 14 poslanika ali sjednica nije zakazana u propisanom roku, nije održana u roku tri dana, nego u roku od deset dana. Iz tog razloga predlažemo da se ova incijativa, dakle, 19 zastupnika, da se ova incijativa uvrsti na dnevni red. Hvala.

Hvala lijepo. Uvaženi zastupnik Safet Kešo. Izvolite.

Uvaženi predsjedavajući, dopredsjedavajući, cijenjene kolegice i kolege, sve vas srdačno pozdravljam i želim svima nama uspješan rad. U ime Kluba Stranke demokratske akcije, a u skladu sa članom 71. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH predlažem da se u dnevni red 12. sjednice Predstavničkog doma uvrsti tačka dnevnog reda koja glasi – Prijedlog zaključka Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH o dodjeli 1.000.000,00 KM humanitarne pomoći stanovnicima Gaze iz budžeta institucija BiH. Obrazloženje: masovna stradanja civilnog stanovništva u Gazi koja upravo traju i koja su za samo 20 dana dosegla brojku od preko 8.000 poginulih i 20.000 ranjenih i povrijeđenih, 73% od tog broja čine djeca, žene i starci, predstavljaju jednu od najvećih humanitarnih katastrofa na našoj planeti u XXI stoljeću. Generalna skupština Ujedinjenih nacija glasovima predstavnika 120 zemalja članica Ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju kojom se poziva na trenutno trajno i održivo humanitarno primirje u Gazi. Najmanje što Predstavnički dom PSBiH može i treba učiti u datim okolnostima jeste dodjela milion maraka pomoći narodu Gaze. Hvala lijepo.