4. hitna sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

29. 3. 2023

Stenogram

Poštovane dame i gospodo zastupnici, molim vas da sjednete. Poštovani i uvaženi predstavnici Vijeća ministara BiH, poštovani gosti, uvaženi mediji, sve vas skupa u ime Kolegija lijepo pozdravljam. Otvaram 4. sjednicu, hitnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Sada ćemo čuti himnu Bosne i Hercegovine. Još jednom srdačno pozdravljam sve prisutne zastupnice i zastupnike. Ministar pravde BiH, gospodin Davor Bunoza, dostavio je obavještenje da zbog ranije preuzetih obaveza nije u mogućnosti prisustvovati današnjoj sjednici i ovlastio je zamjenika ministra, gospodina Mahmuzića, da u njegovo ime prisustvuje sjednici. Odsustvo je opravdao i uvaženi zastupnik Milan Dunović. Na sjednici je trenutno prisutno 38 zastupnika i konstatiram da sjednica ima kvorum za rad i odlučivanje. Prije nego što pređemo na dnevni red, u okviru prethodnih pitanja, želim da vas upoznam da je Centralna izborna komisija BiH 22.03.2023. godine dostavila kopiju Uvjerenja i Odluke o prestanku mandata i dodjeli mandata sljedećem kvalificiranom kandidatu. Naime, Centralna izborna komisija utvrdila je prestanak mandata Zlatku Miletiću, zastupniku u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH s danom 17.02.2023. godine kada je podnio ostavku na mandat zastupnika zbog izbora na nespojivu funckiju. Upražnjeni mandat dodjeljen je Elvisi Hodžić kao sljedećem kvalificiranom kandidatu s liste političkog subjekta NES – Za nove generacije za dodjelu kompenzacijskih mandata. Gospođa Elvisa Hodžić potpisala je Izjavu o prihvatanju mandata, te je preuzela Uvjerenje o dodjeli mandata. Sada pozivam, ako je tu prisutna gospođa, jeste, pozivam gospođu Elvisu Hodžić da pristupi davanju svečane izjave kako bi preuzela zastupnička prava i obaveze. Molim uvažene zastupnice i zastupnike da ustanu. Obavezujem se, Vi ponavljajte za mnom, gospođo, da ću savjesno obavljati povjerene mi dužnosti,

poštivati Ustav BiH i u potpunosti provoditi Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini,

štiti i zauzimati se za ljudska prava i osnovne slobode, te štiti interese i ravnopravnost svih naroda i građana,

Čestitam još jednom i želim Vam uspješan rad.

Mi nastavljamo dalje. 4. hitna sjednica Doma sazvana je u skladu sa članom 27. stav (1) tačka b) i članom 68. Poslovnika. Konstatiram da 4. hitna sjednica Doma ima sledeći: Dnevni red 1. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovini, čiji je predlagač Predsjedništvo BiH, sa zahtjevom da se Prijedlog zakona razmatra po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01,02-02-1- 714/23 od 27.03.2023.; 2. Prijedlog zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, čiji je predlagač isto tako Predsjedništvo BiH, sa zahtjevom da se Prijedlog zakona razmatra po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika ovoga Doma, broj: 01,02-02-1-697/23 od 21.03.2023. Prelazimo na tačku dnevnog reda broj jedan, Ad. 1. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovini, čiji je predlagač Predsjedništvo BiH, sa zahtjevom da se Prijedlog zakona razmatra po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika Doma, broj: 01,02- 02-1-714/23 od 27.03.2023.

Prijedlog zakona dostavljen je u proceduru sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku. Zakonodavno-pravni sektor dostavio je Mišljenje, utvđeno je da Prijedlog zakona nije usklađen sa članom 105. Poslovnika i Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH, što je i dostavljeno Predsjedništvu BiH. Predsjedništvo BiH je 27.03.2023. godine dostavilo korigirani tekst Prijedloga zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH. Zakonodavno-pravni sektor je dostavio novo Mišljenje. Utvrđeno je da je sada Prijedlog zakona, koji ste dobili, usklađen s članom 105. Poslovnika i Jednistvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH. Sada otvaram raspravu o zahtjevu za razmatranje ovoga Zakona po hitnom postupku. Uvaženi zastupnik Grković, diskusija.

Zahvaljujem se, gospodine predsjedavajući. Pa evo svi smo mi već iznijeli svoje stavove o povećanju ovih plata, međutim, ono što bih ja ovdje htio da kažem u vezi ovoga Prijedloga, dakle, niko nije ovdje za povećanje plate novoimenovanim licima i složili smo se već na prethodnim sjednicama u vezi toga, međutim ono što bih ja ovdje htio da kažem jeste da u suštini sa prihvatanjem ovoga prijedloga mi nećemo pomoći uopšte građanima BiH. Možda ove pare koje su predviđene za povećanje ovih plata novoimenovanih lica neće otići, ovaj, novoimenovanim službenicima, ali neće otići ni građanima BiH kojima su potrebne u ovom trenutku. Najvjerovatnije će otići na kupovinu novih automobila, pokrivanje troškova itd. Zbog toga bih ja predložio da sve ove pare koje su bile namijenjene za povećanje plata novoimenovanih lica usmjerimo na jedan fond, recimo fond institucija BiH odakle bismo mogli da pomognemo, recimo, teško bolesnoj djeci ili recimo da usmjerimo te pare u domove za nezbrinutu djecu, mislim da bi to bilo najpoštenije. Hvala vam.

Hvala. Uvaženi zastupnik Emrić, diskusija.

Zahvaljujem, uvaženi predsjedavajući. Vrlo kratko da kažem da je opravdan hitni postupak, smatram da danas trebamo usvojiti ovaj Zakon, pogotovo što je na današnjoj hitnoj sjednici i Budžet za 2023. godinu, a samo da podsjetim u Budžetu je predviđeno i povećanje osnovice sa 535,00 KM na 600,00 KM. To znači da će, ukoliko se usvoji Budžet, a da nemamo ovaj Prijedlog zakona, biti povećane plaće i naknade i imenovanim i izabranim zvaničnicima, o čemu smo ranije, kao što je i kolega Grković rekao, svi se izjasnili da smo protiv novog povećanja plaća izabranim i imenovanim zvaničnicima, stoga ovaj Zakon nudi mogućnost da konačno ograničimo, privremeno doduše, ali ipak da ograničimo povećanje plaća i naknada izabranim i imenovanim zvaničnicima. Hitni postupak je opravdan, a kasnije ćemo onda, ukoliko bude rasprava o Zakonu, nešto više reći i o samom Zakonu. Zahvaljujem.

Hvala. Uvaženi zastupnik Magazinović, diskusija.