9. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

10. 6. 2020
objavljeni podaci: 10. 6. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu (Hitni projekat za COVID-19 za Bosnu i Hercegovinu) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-1103/20 od 5. 6. 2020. Davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma - Prvi krug