9. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

10. 6. 2020
objavljeni podaci: 10. 6. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju i projektu između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine (primalac), koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH, i Federacije BiH, koju predstavlja Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo prostornog uređenja (agencija za izvršenje projekta) u iznosu od 9.500.000,00 eura – Energetska efikasnost u javnim zgradama, broj: 01,02- 21-1-998/20 od 22. 5. 2020. Davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma - Prvi krug