9. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

10. 6. 2020
objavljeni podaci: 10. 6. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Razmatranje poslaničke inicijative: Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, podnosimo poslaničku inicijativu kojom se Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH obavezuje da, u skladu s članom 39. Zakona o komunikacijama BiH ('Službeni glasnik BiH', br. 31/03, 75/06, 32/10 i 98/12), najkasnije u roku od 30 dana pokrene postupak izbora članova Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije BiH”, broj: 01-50-1-897/20 od 7. 5. 2020; Usvajanju inicijative - Prvi krug