9. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

10. 6. 2020
objavljeni podaci: 10. 6. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Razmatranje poslaničke inicijative: Predraga Kojovića, Aide Baručije, Damira Arnauta i Mirjane Marinković-Lepić, broj: 01-50-1-816/20 od 17. 4. 2020; Usvajanju inicijative - Prvi krug