9. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

10. 6. 2020
objavljeni podaci: 10. 6. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka poslanika Nikole Lovrinovića povodom rasprave o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH (predlagači: poslanici Mirjana Marinković-Lepić i Predrag Kojović) (zakon u 1. čitanju), koji glasi: „Zadužuje se Vijeće ministara BiH da materijale i prijedloge istih iz tačaka 6, 8. i 12. dnevnog reda 8. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH razmotri i predloži sveobuhvatne izmjene i dopune, u roku ne dužem od 60 dana“, broj: 01-02- 1-840/19 od 21. 5. 2019; Prijedlogu zaključka - Drugi krug