4. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

4. 2. 2020
objavljeni podaci: 4. 2. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Razmatranje poslaničke inicijative Edite Đapo, Saše Magazinovića i Mirjane Marinković-Lepić koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', br. 79/14, 81/15, 97/15), podnosimo poslaničku inicijativu da se u okviru Zakona o javnim nabavkama uvrsti kriterij 'zelene javne nabavke' kao instrument zaštite okoliša, kojim se potiče zaštita okoliša i održivi razvoj. Također je potrebno da sve javne institucije, na svim nivoima vlasti, donesu zelene akcione planove u kojima se navode različite aktivnosti i mjere podrške za zelenu ili održivu javnu nabavku”, broj: 01-50- 1-1609/19 od 9. 9. 2019 Usvajanju Inicijative - Prvi krug