4. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

4. 2. 2020
objavljeni podaci: 4. 2. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Razmatranje poslaničke inicijative Predraga Kojovića, Aide Baručije i Mirjane Marinković-Lepić za izradu novog Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, broj: 01-50-1-1184/19 od 26. 6. 2019 Usvajanju Inicijative - Drugi krug