4. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

4. 2. 2020
objavljeni podaci: 4. 2. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Prijedlog zaključka o imenovanju predstavnika Parlamentarne skupštine BiH u Radnu grupu za praćenje stanja i aktivnosti u vezi s mogućom izgradnjom odlagališta nuklearnog otpada na lokaciji Trgovska gora, općina Dvor, predlagač: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-204/20 od 22. 1. 2020 Usvajanju Zaključka - imenovanju poslanika: Šemsudina Dedića, Jasmina Emrića, Mije Matanovića i Snježane Novaković-Bursać za članove Radne grupe - Prvi krug