15. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

11. 1. 2021
objavljeni podaci: 11. 1. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Razmatranje poslaničke inicijative Denisa Zvizdića kojom PD PS BiH zadužuje Ministarstvo civilnih poslova BiH da započne direktne pregovore o nabavci vakcina za najugroženije kategorije stanovništva BiH s kompanijama koje su dobile odobrenje Evropske komisije za proizvodnju i distribuciju vakcine protiv COVID-19, te u što kraćem roku aktivirati paket EU od 70 mil eura za rani pristup vakcinama protiv COVID-19, koji je odobren za zemlje Zapadnog Balkana u okviru IPA II, br.: 01-50-1-15-2520/20 od 29.12.2020.