15. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

11. 1. 2021
objavljeni podaci: 11. 1. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Razmatranje poslaničke inicijative Alme Čolo da PD PS BiH imenuje Privremenu komisiju za izradu Prijedloga amandmana na Ustav BiH i Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, radi usklađivanja s presudama ESLJP u predmetima Sejdić i Finci, Pilav, Zornić, Šlaku i Pudarić protiv BiH i presudama Ustavnog suda BiH koje se odnose na Izborni zakon BiH, br.: 01-50-1-2517/20 od 28.12.2020. - Drugi krug