15. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

11. 1. 2021
objavljeni podaci: 11. 1. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Razmatranje poslaničke inicijative Alme Čolo da PD PS BiH imenuje Privremenu komisiju za izradu Prijedloga zakona o državnoj imovini BiH, br.: 01-50-1-2516/20 od 28.12.2020. - glasanje o modificiranoj poslaničkoj inicijativi Alme Čolo - Drugi krug