15. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

11. 1. 2021
objavljeni podaci: 11. 1. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Razmatranje poslaničke inicijative Šemsudina Mehmedovića da se u PS BiH započne ponovo procedura javnog oglašavanja, ponude, odabira i usvajanja teksta himne BiH, br.: 01-50-1- 2306/20 od 30.11.2020. - Prvi krug