15. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

11. 1. 2021
objavljeni podaci: 11. 1. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Razmatranje poslaničke inicijative Nenada Nešića „kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 15 dana dostavi Predstavničkom domu PSBiH informaciju o mjerama preduzetim u 2020. godini na saniranju ekonomskih šteta nastalih usljed pandemije COVID-19“, broj: 01-50-1- 2177/20 od 5. 11. 2020 Poslaničkoj inicijativi Nenada Nešića - Prvi krug