15. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

11. 1. 2021
objavljeni podaci: 11. 1. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Razmatranje poslaničke inicijative Denisa Zvizdića kojom PD PS BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku, a ne kasnije od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o regulatoru električne energije i prirodnog gasa, prijenosu i tržištu električne energije u BiH, kako bi realizirali obaveze iz Trećeg energetskog paketa iz Ugovora o uspostavi Energetske zajednice i obaveze preuzete Analitičkim izvještajem Evropske komisije iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU, br.: 01-50-1- 2169/20 od 5.11.2020. - Prvi krug