15. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

11. 1. 2021
objavljeni podaci: 11. 1. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Razmatranje poslaničke inicijative Denisa Zvizdića kojom PD PS BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku, a ne kasnije od 10 dana od dana usvajanja ove inicijative, usvoji Strategiju za borbu protiv korupcije BiH za period 2020–2024. i prateći Akcioni plan, br.: 01-50-1-2165/20 od 5.11.2020. - Prvi krug