15. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

11. 1. 2021
objavljeni podaci: 11. 1. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Razmatranje poslaničke inicijative Denisa Zvizdića kojom PD PS BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 30 dana od usvajanja ove inicijative usaglasi s enitetskim vladama revidirani dokument 'Socioekonomske reforme u BiH za period 2020-2022. godina' i prateći Akcioni plan, imajući u vidu ekonomsku krizu uzrokovanu pandemijom COVID-19 i neophodne mjere štednje u javnom sektoru i mjere pomoći privredi koje je potrebno preduzeti u narednom periodu s ciljem oporavka ekonomije BiH, br.: 01-50-1-2161/20 od 5.11.2020. - Prvi krug