15. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

11. 1. 2021
objavljeni podaci: 11. 1. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Denisa Zvizdića kojom PD PS BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku, a ne kasnije od 90 dana od dana usvajanja ove inicijative, u skladu sa Zakonom o statistici BiH, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH, br.: 01-50-1- 2173/20 od 10.12.2020. - Drugi krug