15. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

11. 1. 2021
objavljeni podaci: 11. 1. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Denisa Zvizdića kojom PD PS BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku, a ne kasnije od 90 dana od dana usvajanja ove inicijative, pripremi i uputi u parlamentarnu proceduru revidirani Prijedlog zakona o elektronskim komunikacijama i Prijedlog zakona o elektronskim medijima u BiH, koji će biti usklađeni s pravnom tečevinom EU i preporukama Pododbora za inovacije, informaciono društvo, socijalnu politiku i javno zdravstvo, te uz uvažavanje ranijih sugestija iz mišlјenja nadležnih institucija, br.: 01-50-1-2166/20 od 10.12.2020. - Drugi krug