15. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

11. 1. 2021
objavljeni podaci: 11. 1. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu poslanika Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta za uvrštavanje u dnevni red 14. sjednice Predstavničkog doma nove tačke koja glasi: „Razmatranje poslaničke inicijative Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta koja glasi: „Nalaže se Ministarstvu pravde BiH i MVP BiH da u roku od 10 dana od dana usvajanja ove inicijative otpočnu proceduru traženja, diplomatskim i drugim prikladnim kanalima, informacija i dokumentacije od nadležnih organa SAD da je Nikola Špirić bio uključen u javnu korupciju i ostvario korist od nje „uključujući ostvarivanje nepropisne koristi tokom obavljanja javnih funkcija i ometanje javnih procesa tokom svog mandata kao člana PPD PS BiH“ (inicijativa br.: 01-50-1-1908/20 od 28.9.2020.), br.: 01-50- 1-15-14/20 od 10.12.2020. - Drugi krug