15. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

11. 1. 2021
objavljeni podaci: 11. 1. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Rasprava o dnevnom redu - glasanje o prijedlogu poslanika Jasmina Emrića za dodavanje 28. tačke dnevnog reda - Prvi krug