14. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

9. 12. 2020
objavljeni podaci: 9. 12. 2020

Glasanje

Odbijen

Razmatranje poslaničke inicijative Damira Arnauta kojom se Vijeću ministara BiH nalaže da u roku od 90 dana od dana usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH radi izmjene sistema glasanja za načelnika/gradonačelnika općina i gradova u BiH, a od nadležnih entitetskih organa traži da pripreme i usvoje i izmjene i dopune relevantnih entitetskih zakona, broj: 01-50-1-2206/20 od 13.11.2020.